Blog ekspercki

Blog

 

 

Alfa-System > Blog ekspercki

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Blog ekspercki

Wszystkie
artykuły
Drzwi przeciwpożarowe
Ewakuacja
faq
Inne
Klapy oddymiające
Kurtyny dymowe
Okna przeciwpożarowe
Systemy oddymiania
Systemy przeciwpożarowe

ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.

ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.
Ręczny ostrzegacz pożarowy, powszechnie zwany ROP, to urządzenie do (jak sama nazwa wskazuje) ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej. Uruchomić go powinna osoba, która zauważyła pożar, bądź zagrożenie pożarowe. Jego włącznie przebiega dwuetapowo i polega na zbiciu lub odsunięciu szybki zabezpieczającej i naciśnięciu przycisku. Następnie urządzenie przekazuje informację o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej.

Systemy ppoż. PONZIO – sprawniej i lepiej

Systemy ppoż. PONZIO – sprawniej i lepiej
PONZIO Polska produkuje systemy okienno-drzwiowe w dwóch klasach odporności ogniowej: EI 30 i EI 60 oraz systemy fasad całoszklanych o odporności ogniowej EI 60: PONZIO NT 152SG i PONZIO NT 152.

Klapy oddymiające – co to jest?

Klapy oddymiające – co to jest?
Klapy oddymiające to wyroby, służące do usuwania spalin oraz nie dopuszczania do zadymienia dróg ewakuacyjnych.  Klapy oddymiające mają bezpośredni wpływ na biezpieczeństwo, poprzez usuwanie dymu, czyli zjawiska towarzyszącego najczęściej początkowym stadiom zjawiska pożarowego.

Drzwi przeciwpożarowe – co to jest?

Drzwi przeciwpożarowe – co to jest?
Drzwi przeciwpożarowe to wyroby, które są montowane w budynkach, w których istnieje potrzeba wydzielenia pożarowo jakiegoś pomieszczenia lub podziału budynku na strefy pożarowe.

Systemy oddymiania – co to jest?

Systemy oddymiania – co to jest?
System Oddymiania to zestaw dobranych odpowiednio urządzeń, wyrobów wraz z okablowaniem, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do zadymienia przestrzeni, w której powinien być zabudowany oraz służący do oddymiania tej przestrzeni.

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia
Każdy obiekt budowlany i urządzenia z nim związane powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający w razie pożaru możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?

Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?
System Sygnalizacji Pożarowej SSP, jest zestawem urządzeń, których głównym celem jest wykrywanie zjawiska pożarowego w jego możliwie, jak najwcześniejszym stadium.

Przedszkola – warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoż.

Przedszkola – warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoż.
Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.)

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi
W problematyce systemów napędowych klap dymowych forsuje się pogląd, że pneumatyka jest przestarzała. Przylepia jej się miano prymitywnego systemu, który nie nadąża za wymaganiami i wygodą użytkownika.

Okna w oddymianiu grawitacyjnym

Okna w oddymianiu grawitacyjnym
Systemy oddymiania poprzez usuwanie nadmiaru ciepła, dymu oraz innych produktów spalania ze strefy objętej pożarem zapewniają utrzymywanie warstwy o niewielkim zadymieniu utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych, dając w ten sposób możliwość ewakuacji i ułatwiając akcję gaśniczą.

Ognioochronne przeszklenia bezramowe

Ognioochronne przeszklenia bezramowe
Coraz częściej budynki biurowe, a niekiedy też użyteczności publicznej buduje się z założeniem, że poszczególne kondygnacje będą dopiero później dzielone na pomieszczenia. Każdy najemca może na swojej przestrzeni zorganizować pokoje czy stanowiska dla pracowników zgodnie z własnymi potrzebami.

Wymagania dla okien oddymiających

Wymagania dla okien oddymiających
Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, prze certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania.