Klapa oddymiająca

Klapa oddymiająca

Klapa oddymiająca, tak jak okna oddymiające, służą do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Używane są zwykle w miejscach ogólnodostępnych, takich jak klatki schodowe czy połączenia skrzydeł budynku mieszkalnego, a także w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych.

System oddymiający z klapami, jest kompletnym systemem odprowadzania dymu i ciepła, zgodnym z przepisami dotyczącymi wentylacji oddymiającej budynku.

Klapy dymowe różnią się kształtem, wielkością i sposobem montażu oraz sposobem sterowania otwarciem. Różnice pomiędzy klapami dymowymi wynikają też z miejsca zastosowania.
Każda klapa jest wyposażona w urządzenie wyzwalające, odpowiedzialne za otwieranie lub otwieranie i zamykanie. Jako urządzenia wyzwalające stosuje się mechanizmy elektryczne (siłowniki elektryczne współpracujące z systemem przeciwpożarowym) lub pneumatyczne (z wyzwalaczem termicznym lub sprężyny gazowe z bezpiecznikiem termicznym). Rodzaj zastosowanego napędu klapy zależy od rodzaju i przeznaczenia obiektu oraz rozmiarów pokrywy klapy.

Napędy elektryczne stosuje się zazwyczaj w budynkach użyteczności publicznej i w klatkach schodowych, natomiast pneumatyczne w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych oraz w wielko powierzchniowych obiektach handlowych.
Najczęściej stosowane są klapy montowane na otworach prostokątnych, ale produkuje się również klapy przeznaczone do montażu na okrągłych otworach. Miejsce montażu też jest dowolne: mogą być montowane jako pojedyncze urządzenia, mogą też stanowić elementy systemu naświetli.
Klapy zamykane są pojedynczym  bądź podwójnym skrzydłem uchylnym. Coraz częściej spotyka się też urządzenia żaluzjowe. Zaletą tego rozwiązania jest niewielka siła potrzebna do otwarcia oraz dużo mniejszy opór, jaki otwarta klapa stawia opływającemu je powietrzu.

Przeznaczenie i funkcje użytkowe

Klapy oddymiające samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.  Zamontowane w dachu mają za zadanie odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej z zamkniętych pomieszczeń oraz substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru.

Na co dzień w  normalnych warunkach eksploatacji klapy oddymiające  spełniają zadania oświetleniowe lub  można zastosować je do doświetlania i przewietrzania pomieszczeń użyteczności publicznej takich jak: hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, duże przestrzenie sklepowe.

Rodzaje klap oddymiających

 • jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
 • na podstawach prostych i skośnych
 • w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstaw

Główne funkcje klap

 • ułatwienie ewakuacji dzięki utrzymaniu na drodze ewakuacyjnej strefy wolnej od dymu,
 • ułatwienie prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapewnienie ochrony konstrukcji budynku dzięki odciążeniu termicznemu,
 • zmniejszenie szkód powstałych w wyniku pożaru spowodowanych dymem i gorącymi gazami.

Warianty kształtów oraz materiały zastosowane w produkcji klap oddymijących
Klapy  występują w wariantach jako:

 • kwadratowe,
 • prostokątne,
 • okrągłe,
 • jednoskrzydłowe,
 • dwuskrzydłowe,
 • z podstawą o budowie prostej, skośnej lub prosto-skośnej.

W wykonaniu standardowym podstawa wykonywana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub blach aluminiowych. Od strony zewnętrznej podstawa ocieplona jest wełną mineralną. Wypełnienie skrzydła klapy wykonane jest z poliwęglanowej płyty komorowej .

Systemy otwierania skrzydeł:

 • pneumatyczne,
 • pneumatyczno-elektryczne
 • elektryczne,
 • mechaniczne.
 • mechaniczne (sprężyny gazowe).

Wszystkie automatyczne systemy otwierania klap oddymiających spełniać funkcję oddymiającą i oddymiająco-wentylacyjną. Klapy oddymiające mogą być uruchamiane zarówno ręcznie z poziomu użytkownika, jak i automatycznie, poprzez bezpieczniki termiczne lub czujki zainstalowane na liniach central oddymiania.
Na życzenie dokonywane jest dostosowanie konstrukcji klapy do indywidualnych wymagań klienta m.in. poprzez zmianę materiału podstawy oraz przekrycia.
Istnieje możliwość indywidualnego doboru grubości i typu izolacji termicznej.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Jak oświetlenie awaryjne może uratować życie? Znaczenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obliczu nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych, takich jak pożar czy zanik napięcia, istnieje jeden bohater, którego często nie doceniamy – oświetlenie awaryjne. To ciche strażnik bezpieczeństwa, które prowadzi nas przez mrok do bezpiecznego schronienia. W naszym najnowszym artykule zgłębiamy nieocenioną rolę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ukazując, jak może ono uratować życie, gdy wszystko inne zawodzi. Dowiedz się, dlaczego każdy budynek powinien być wyposażony w te życiodajne systemy i jak nowoczesne technologie, takie jak LED, rewolucjonizują ich efektywność. Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego oświetlenia – niech ten artykuł będzie Twoim przewodnikiem po świecie, w którym światło prowadzi do bezpieczeństwa.

systemy oddymiania

KONTAKT