Ochrona przeciwpożarowa garaży wielostanowiskowych

Alfa-System > artykuły > Inne > Ochrona przeciwpożarowa garaży wielostanowiskowych

Podziemne i naziemne garaże wielostanowiskowe są wyzwaniem dla architektów, nie tylko pod względem planowania i samego projektu, ale także ze względu na szereg aspektów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Każdy z nich należy traktować indywidualnie, aby zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń ppoż. Biorąc pod uwagę ich lokalizację – sklepy wielkopowierzchniowe, przedsiębiorstwa, budynki mieszkalne oraz ilość osób z nich korzystających, ochrona przeciwpożarowa garażu jest jednym z ważniejszych elementów.

Wszędzie tam, gdzie pojawiają się duże skupiska ludzi, a co za tym idzie — samochodów, najważniejsze jest bezpieczeństwo. Parkingi podziemne bez względu na swoją wielkość stanowią szczególne zagrożenie i mogą być źródłem wystąpienia pożaru. Co może być przyczyną pożaru? Przyczyn może być wiele, od zwarcia instalacji, po uwalnianie się gazu LPG z instalacji samochodu, po czynnik ludzki i zaniedbanie ochrony przeciwpożarowej.

 

Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Bez względu na powód pożaru, ważne jest to, aby skutecznie go ugasić i zmniejszyć jego skutki. W tym przypadku dużą rolę odgrywa system wentylacji pożarowej. Według obowiązujących przepisów, jego celem jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działań służb ratowniczych oraz oddymianie przejść ewakuacyjnych w celu prowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

 

Wyjścia ewakuacyjne w garażu

Wyjścia ewakuacyjne są wymagane w garażach. Z pozoru jest to prosty i oczywisty temat, jednak odpowiednie rozmieszczenie wyjść spędza sen z powiek architektom. Według obowiązujących przepisów dwa wyjścia ewakuacyjne są wymagane na każdej kondygnacji garażu o powierzchni przekraczającej 1500 m² oraz w strefach bez wentylacji oddymiającej, mających więcej niż 25 stanowisk postojowych. Wyjścia ewakuacyjne powinny być dostępne również w przypadku zamknięcia wjazdu lub wyjazdu z garażu, lub bramy między strefami pożarowymi. Podczas projektowania ewakuacji należy zwrócić uwagę na wiele czynników m.in. na ukształtowanie terenu, sposób zamknięcia wjazdu do garażu, systemy antywłamaniowe, czy oświetlenie awaryjne wewnątrz i na zewnątrz garażu.

 

Konstrukcja i materiały 

Kolejne wytyczne dotyczą konstrukcji i materiałów użytych do budowy i wykończenia garażu. Warunkiem jest wykonania jego elementów z materiałów nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Tutaj ważne jest również stosowanie materiałów o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Można przyjąć, że klasa odporności pożarowej garażu powinna być taka jak dla  budynku produkcyjnego lub magazynowego, o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Wytyczne i ustawy odnoszące się do ochrony przeciwpożarowej garaży są bardzo szczegółowo rozpisane. Każdy ich aspekt powinno się restrykcyjnie wdrażać podczas planowania i realizacji inwestycji. Oprócz rozwiązań technicznych wpływających na poprawę bezpieczeństwa, które oddziaływują bezpośrednio na ochronę przeciwpożarową, należy również poszerzać świadomość ludzi w zakresie zachowania w sytuacji pożaru.