Uszczelnienia p.poż. przepustów instalacyjnych

Uszczelnienia p.poż. przepustów instalacyjnych

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Uszczelnienia p.poż. przepustów instalacyjnych

Uszczelnienia p.poż. przepustów instalacyjnych

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, przepusty wykonywane w przegrodzie stanowiącej wydzielenie pożarowe, muszą zostać zabezpieczone materiałami o klasie odporności nie niższej, niż klasa odporności ogniowej samej przegrody. Jeśli więc projekt budynku zakłada klasę odporności EI 120 – materiały zabezpieczające przepust instalacyjny muszą posiadać taką samą klasę.

Wyróżniamy kilka sposobów zabezpieczania przepustów instalacyjnych. Czynnikiem różnicującym jest tu przede wszystkim rodzaj instalacji, która przechodzić będzie przez przegrodę stanowiącą element oddzielenia przeciwpożarowego. Inaczej należy zabezpieczać przejścia rur palnych, inaczej rur niepalnych, a jeszcze inne metody zastosujemy przy przejściach kablowych.

systemy oddymiania

KONTAKT