Automatyka do bram i drzwi

Automatyka do bram i drzwi

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Automatyka do bram i drzwi

Automatyka do bram i drzwi

Jednym z zagrożeń dla życia człowieka, a także jego dorobku, jest dym i ogień, które rozprzestrzeniają się wewnątrz budynku. Stosując takie zabezpieczenia jak systemy odcięć ogniowych mamy realny wpływ na konsekwencje, które mogą powstać. Większa ilość drzwi pozornie wydaje się być utrudnieniem, np. na drodze ewakuacji, ale w ostateczności może być to korzystne rozwiązanie. Dzięki automatycznemu zamknięciu drzwi utworzymy jedynie strefę, w której występuje dane zagrożenie, a nie wspomożemy rozprzestrzenianiu się niebezpieczeństwa.

Ograniczenia przyczyniające się do przenoszenia ognia lub dymu

Najczęściej wyróżniamy takie bariery jak:

  • elektromagnesy, które przytrzymują drzwi,
  • samozamykacze zamykające drzwi zwolnione przez elektrotrzymacz,
  • centrale zasilająco-sterujące, które kierują elektromagnesami – motor całego układu.

 

Wyróżniamy jednak dwa rozwiązania, które nie tylko wpłyną pozytywnie na codzienny komfort użytkowania budynku, ale także zapewnią bezpieczeństwo i niezawodną ochronę przeciwpożarową:

  1. zamykacze z funkcją biegu jałowego
  2. elektryczne przytrzymywanie drzwi

Zamykacze z funkcją biegu jałowego

Zamykacze zapewniają odprzężenie połączenia siłowego istniejącego pomiędzy drzwiami a mechanizmem zamykacza. Dzięki temu drzwi można swobodnie poruszać w kierunku otwierania i zamykania. Pozwala się drzwiom na swobodny ruch rozwierny czy wahadłowy (jak w „normalnych” drzwiach bez samozamykacza). Alarm przeciwpożarowy czy przerwa zasilania elektrycznego także spowodują zamknięcie drzwi.

Zastosowanie zamykacza

Inną nazwą tego rozwiązania jest zamykacz z funkcją swobodnego ramienia (ang. – free swing, niem. – Freilauftürschließer). Jest stosowane w domach opieki społecznej oraz w szpitalach, w miejscach, gdzie nie jest wymagana duża siła do otwierania czy zamykania drzwi.

Jak to działa?

Przy pożarze zamykacz, który wyposażony jest w centralkę dymową i czujniki dymowe, zamyka drzwi, tworząc przegrodę przeciwpożarową. Zabezpieczymy w ten sposób dalsze pomieszczenia narażone na zajęcie ogniem, unikając zniszczeń materialnych, a możemy nawet uratować czyjeś życie.

Elektryczne przytrzymywanie drzwi

Funkcja elektrycznego podtrzymania drzwi pozwala drzwiom wyposażonym w zamykacz pozostawać w położeniu otwartym pod zaprogramowanym lub wybranym kątem, dopóki nie zostaną zwolnione elektrycznie.

Wymagania i metody badań, które dotyczą przytrzymywaczy otwarcia określono w normie PN-EN 1155:1999. Przytrzymywacze są oddzielnymi urządzeniami, a w normie zostały opisane także mechanizmy przytrzymujące otwarcie, które są wbudowane w zamykacz drzwiowy.

System zapewniający swobodny ruch osobowy oraz towarowy

Podtrzymywanie drzwi przez ciągły czas w pozycji nieruchomej jest możliwe dzięki elektrycznym podtrzymywaczą otwarcia drzwi wahadłowych i rozwieranych. Podtrzymywacze te produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1155:1999  i pracują w systemie odcięć ogniowych (można spotkać się także z nazwą system blokad drzwi przeciwpożarowych). Dzięki nim umożliwiony jest swobodny ruch osobowy i towarowy. W praktyce wyglądać to będzie w ten sposób, iż przy codziennym korzystaniu z budynku drzwi wewnętrzne będą blokowane jako otwarte, aby ułatwić przemieszczanie się po budynku, a jednocześnie nie tamowały ruchu.

Jak to wygląda w przypadku pożaru?

To rozwiązanie pozwoli, po pierwszym otwarciu w danym dniu, zablokować hydraulicznie oś samozamykacza, a specjalnej konstrukcji ramienia na swobodne poruszanie skrzydłem drzwi. W przypadku pożaru zasilanie jest odcinane, a funkcja samozamykacza zostaje przywrócona, co powoduje samoczynne zamykanie drzwi. Powstaje w ten sposób bariera, która zawadzi rozprowadzaniu ognia i dymu do kolejnych obszarów.

Skuteczność odcięcia ognia i dymu

Poprawne działanie systemu odcięć ogniowych jest możliwe dzięki dobraniu takich trzymaczy elektromagnetycznych, by bezpiecznie trzymały otwarte drzwi. Szeroki wybór chwytaków pozwala na doskonałe dopasowanie do każdej sytuacji. Chwytak uniwersalny ma najszersze zastosowanie. Składa się z obrotowej głowicy i ramienia o zmiennej długości. Umożliwia to optymalne dopasowanie go do danych drzwi. Wyróżniamy także wiele rodzajów chwytaków ściennych i podłogowych. Dzięki temu prawidłową pozycję utrzymają nawet najbardziej nietypowo zamontowane drzwi.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać perfekcyjne rozwiązanie dla Twojej firmy!

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Normy i wymagania dla wyjść ewakuacyjnych w budynkach komercyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe powinno być priorytetem dla osób będących właścicielami lub zarządcami budynków komercyjnych. Przestrzeganie przepisów ustanowionych przez ustawodawcę pomaga chronić ludzkie życie.

Kurtyny dymowe – podstawowe fakty na temat popularnych środków zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się gazów i dymu pożarowego

Zgodnie z normą PN-EN 12101-1:2007, za kurtynę dymową uznaje się każdy rodzaj przegrody, który uniemożliwia lub w znacznym stopniu ogranicza rozprzestrzenianie się dymu pożarowego, połączonego z gorącymi gazami pożarowymi.

systemy oddymiania

KONTAKT