Automatyka do bram i drzwi

Automatyka do bram i drzwi

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Automatyka do bram i drzwi

Wróć do strony głównej

Rozprzestrzeniający się wewnątrz budynku dym i ogień są olbrzymim zagrożeniem zarówno dla ludzkiego życia, jak dobytku. System odcięć ogniowych pozwala odseparować od siebie strefy pożaru, ograniczając tym samym jego skutki i straty, jakie może spowodować.
Duża ilość drzwi w budynku jest często niewygodna, szczególnie w przypadku obiektów użyteczności publicznej czy biurowców – wszędzie tam, gdzie na korytarzach panuje duży ruch. Drzwi te trzeba po kolei otwierać, a często również dodatkowym utrudnieniem w ruchu jest samozamykacz wymagający jeszcze większego wysiłku przy otwieraniu drzwi.
Jednak w przypadku sytuacji zagrożenia pożarem automatyczne zamkniecie drzwi może okazać się zbawienne, ponieważ pozwala zatrzymać dym w zamkniętych strefach. Dzięki temu inne obszary budynku nie są narażone na działanie toksycznych gazów, powstałych podczas spalania różnego rodzaju materiałów.

Na system odcięć ogniowych, barierę utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu do niezagrożonych obszarów obiektu, składają się:

  • elektromagnesy przytrzymujące drzwi (jako oddzielne urządzenia lub wbudowane w samozamykaczach)
  • samozamykacze, których zadaniem jest zamknięcie drzwi zwolnionych przez eletrotrzymacz
  • sterujące elektromagnesami centrale zasilająco-sterujące, które są mózgiem całego układu

Dostępne są dwa rozwiązania zapewniające codzienny komfort korzystania z budynku i jednocześnie bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przeciwpożarową:

  • Elektryczne przytrzymywanie drzwi
  • Zamykacze z funkcją biegu jałowego

Elektryczne przytrzymywanie drzwi

Funkcja elektrycznego podtrzymania drzwi pozwala drzwiom wyposażonym w zamykacz pozostawać w położeniu otwartym pod zaprogramowanym lub wybranym kątem, dopóki nie zostaną zwolnione elektrycznie.
W normie PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane – określono wymagania i metody badań określono wymagania dotyczące przytrzymywaczy otwarcia, będących oddzielnymi urządzeniami, a także mechanizmów przytrzymujących otwarcie, wbudowanych w zamykacz drzwiowy.

Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych, produkowane zgodnie z powyższą normą, pracujące w systemie odcięć ogniowych, zwanym również systemem blokad drzwi przeciwpożarowych, mogą utrzymywać drzwi przez długi czas w pozycji unieruchomionej, co zwalnia użytkowników z konieczności codziennego, częstego otwierania dużej ilości drzwi, utrudniającej swobodny ruch osobowy bądź towarowy, czyli podczas codziennego użytkowania budynku, drzwi wewnętrzne są blokowane w pozycji otwartej tak, by nie utrudniały one poruszania się po budynku oraz nie tamowały ruchu.
Po jednorazowym otwarciu drzwi, przykładowo rano, zostaje zablokowana elektrohydraulicznie oś samozamykacza, a specjalna konstrukcja ramienia umożliwia swobodne poruszanie skrzydłem drzwi.
Po odcięciu zasilania, przykładowo w razie pożaru, funkcja samozamykacza jest przywrócona i drzwi zamykają się samoczynnie

Jednocześnie, w razie pożaru, w przypadku uruchomienia ręcznego lub automatycznego wykrycia zagrożenia przez czujniki przeciwpożarowe, następuje zwolnienie blokad, a wyposażone w samozamykacze drzwi ulegają automatycznemu zamknięciu. Dzięki temu stają się barierą utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu do niezagrożonych obszarów obiektu.

Zamykacze z funkcją biegu jałowego

Zapewniają odprzężenie połączenia siłowego istniejącego pomiędzy drzwiami a mechanizmem zamykacza, co powoduje, że drzwi można swobodnie poruszać w kierunku otwierania i zamykania. Pozwala się drzwiom na swobodny ruch rozwierny czy wahadłowy (jak w „normalnych” drzwiach bez samozamykacza).
W tym przypadku również alarm przeciwpożarowy lub przerwa zasilania elektrycznego spowoduje przymusowe zamknięcie kontrolowanych drzwi.
Rozwiązanie to, rzadziej stosowane, znane jest również pod nazwą zamykacze z funkcją swobodnego ramienia (freeswing, Freilauftürschließer), umożliwiającą swobodne otwieranie albo zamykanie drzwi przy zastosowaniu niewielkiej siły, co jest szczególnie korzystne w domach opieki społecznej albo w szpitalach. W normalnych warunkach drzwi nie zamykają się same i osoby słabsze nie mają problemu z pokonywaniem oporu samozamykacza przy otwieraniu drzwi. Dopiero w przypadku pożaru samozamykacz podłączony do sieci zamyka drzwi tworząc przegrodę przeciwpożarową

Również w tym przypadku różne funkcje spełniają oddzielne urządzenia zintegrowane, a zamykacz wyposażony w centralkę dymową i czujki dymowe, zamontowany na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych, w przypadku pożaru, aktywowany przez czujkę dymu  powoduje samoczynne zamknięcie drzwi.
Oba powyższe rozwiązania są integralną częścią całości systemu sterowania przegrodami p.poż., w którym centrala, po otrzymaniu informacji o zagrożeniu pożarowym, zwalnia chwytak elektromagnetyczny lub uaktywnia zamykacz, przytrzymujące konkretne drzwi, powodując ich zamknięcie.

Podsumowanie

Kluczem do poprawnego działania systemu odcięć ogniowych jest dobranie trzymaczy elektromagnetycznych tak, by pewnie i mocno trzymały otwarte drzwi. Dzięki bardzo szerokiej gamie chwytaków dostępnych na rynku, można dopasować odpowiednie rozwiązanie do każdej sytuacji. Szerokie zastosowanie ma chwytak uniwersalny, który jest wyposażony w obrotową głowicę oraz ramię o zmiennej długości, co pozwala na optymalne dostosowanie go do konkretnych drzwi. Dostępne są również różnego typu chwytaki ścienne i podłogowe, dzięki czemu każde, nawet najbardziej nietypowo zamontowane drzwi, będą utrzymane w prawidłowej pozycji. Poszczególne modele to również różna siła chwytu. Rekordzista w tej dziedzinie, który trzyma drzwi z siłą ponad 1300 N – co pozwala przeciwdziałać nawet najmocniejszym szarpnięciom

Producenci drzwi przeciwpożarowych oferują je wraz samozamykaczem  twierdząc, że drzwi p.poż aby spełnić swoją funkcję w 100% powinny być wyposażone w samozamykacz, który jak nazwa wskazuje powoduje, iż drzwi samoistnie zamkną się po ich otwarciu.

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.

Trójkąt ognia

Trójkąt ognia – garść podstawowej wiedzy o rodzajach pożarów i podstawowych typach gaśnic.

systemy oddymiania

KONTAKT