Jakie systemy ochrony przeciwpożarowej zastosować w chłodni?

Alfa-System > artykuły > Systemy przeciwpożarowe > Jakie systemy ochrony przeciwpożarowej zastosować w chłodni?

Systemy ochrony przeciwpożarowej stosowane w chłodniach, są jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo i utrzymanie łańcucha dostaw. Szczególną uwagę należy zwrócić także na to, że chłodnie i mroźnie są miejscami, w których magazynowane są produkty spożywcze i inne materiały, które wymagają utrzymywania niskiej temperatury. Wszelkie konwencjonalne działania gaśnicze, takie jak tryskacze, gaśnice itp, powodują skażenie produktów, wstrzymanie realizacji dostaw, a w konsekwencji kosztowne prace modernizacyjne po pożarze i utylizację skażonych produktów. Dlatego tak ważne jest, aby zastosować odpowiednie systemy ochrony przeciwpożarowej, które zapewnią bezpieczeństwo pracowników i chronią mienie.

Systemy ochrony przeciwpożarowej to również duże wyzwanie dla projektantów instalacji ppoż., ponieważ nie mogą stosować standardowych rozwiązań ze względu na wysoką ilość pary w pomieszczeniach, niską temperaturę i specyfikę użytkowania. Podobny problem napotkać można np. w chlewniach, gdzie proces mycia wyklucza standardowe rozwiązania.

 

Zwalczanie pożaru w chłodni

Większe prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w chłodni wynika z wyjątkowo niskiej wilgotności powietrza, pomimo ujemnych temperatur w pomieszczeniu. Dlatego też zaleca się montowanie urządzeń obniżających wartość tlenu do takiej, która uniemożliwia spalanie się. Jest to możliwe dzięki kontrolowanemu wprowadzaniu azotu do pomieszczenia chłodni w takich proporcjach w stosunku do tlenu, by pomieszczenie nadal było dostępne i bezpieczne dla pracowników.

 

Systemy gaśnicze

Jednym z podstawowych systemów ochrony przeciwpożarowej, który powinien być zastosowany w chłodni, jest „system gaszenia”. W chłodniach najlepiej sprawdzają się systemy gaśnicze CO2, które są skuteczne w walce z pożarem bez narażania produktów spożywczych na zniszczenie.

 

Systemy detekcji dymu

Kolejnym ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej jest system detekcji dymu. Detekcja dymu składa się z elementów wymagających serwisowania, ponieważ czujniki dość szybko ulegają oszronieniu i w konsekwencji uszkodzeniu, przez co wywołują fałszywe alarmy.  W chłodniach najlepiej sprawdzają się oczywiście czujniki optyczne, które szybko wykrywają dym i sygnalizują alarm. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na wczesny etapie pożaru i uniknięcie rozprzestrzeniania się ognia.

 

Systemy oddymiania

W przypadku pożaru ważne jest również zapewnienie odpowiedniego oddymiania. W chłodniach najlepiej sprawdzają się systemy oddymiania naturalnego lub mechanicznego, które zapewniają dostęp świeżego powietrza do pomieszczeń i umożliwiają ewakuację pracowników. Systemy te są uruchamiane przez w/w czujki dymu, podłączone do centrali oddymiania.

Systemy oddymiania stosowane w chłodniach to klapy dymowe punktowe lub zintegrowane z dachowymi naświetleniami pasmowymi, tzw. świetlikami dachowymi. Ważne by elementy oddymiania posiadały certyfikat bezpieczeństwa pożarowego. Powinny również gwarantować wysoką efektywność energetyczną, co pozwala zniwelować mostki termiczne, a co za tym idzie eliminowane jest ryzyko powstawania kondensatu na powierzchni klap. 

 

Zwalczanie pożaru w chłodni jest trudne, ponieważ podczas pożaru izolowane ściany i sufity chłodni zatrzymują dym i podtrzymują wysoką temperaturę. Wpływa to również na efektywność gaszenia pożaru. Dlatego tak ważne jest wyposażenie chłodni w odpowiednie w/w systemy.