Sterowanie w systemach oddymiania

Sterowanie w systemach oddymiania

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Systemy oddymiania > Sterowanie w systemach oddymiania

Wróć do strony głównej

Ogólnie, ze względu na sposób sterowania,  możemy wyróżnić dwa, główne rodzaje systemów oddymiania:

  • elektryczny system oddymiania
  • pneumatyczny system oddymiania

Elektryczny system oddymiania

Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń, wzajemnie współpracujących ze sobą, które w momencie powstania pożaru umożliwiają automatyczne otwieranie na skutek odebrania przez centralkę sterującą sygnałem z czujki dymowej bądź czujki temperaturowej. Ręczne otwarcie klap dymowych następuje w wyniku załączenia przycisku alarmowego instalacji oddymiania lub załączenia przycisku ręcznego ostrzegania pożaru (ROP) z systemu SAP.


Opis techniczny

  1. Siłownik elektryczny
  2. Centralka sterująca
  3. Czujka dymowa
  4. Ręczny przycisk alarmowy ROP
  5. Przycisk przewietrzania
  6. Czujka pogodowa
  7. Centralka systemu przeciwpożarowego CSP
  8. Instalacja elektryczna 24V DC9.

Pneumatyczny system oddymiania

Zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego, pod wysokim ciśnieniem, w pojemniku (naboju). W przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu. Odpowiednie uruchomienie występuje poprzez zadziałanie (pęknięcie) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego, zadziałania czujników wykrywania pożaru (np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego lub na skutek ręcznego uruchomienia mechanizmu napędowego w wyniku złączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej.

Opis techniczny

1. Siłownik pneumatyczny
2. Wyzwalacz termiczny
3. Instalacja pneumatyczna – rurki miedziane
4. Skrzynka alarmowa
4.1 Wyzwalacz elektryczny
4.2 Wyzwalacz ręczny
4.3 Nabój z CO2
5. Centrala systemu przeciwpożarowego CSP
6. Ręczny przycisk alarmowy ROP
7. Czujka dymowa
8. Siłownik przewietrzania
9. Sterownik pogodowy
10. Przycisk sterowania przewietrzaniem
11. Czujka pogodowa
12. Instalacja elektryczna 24V DC
13. Instalacja elektryczna 230V AC

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.

systemy oddymiania

KONTAKT