Sterowanie w systemach oddymiania

Sterowanie w systemach oddymiania

 

 

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Systemy oddymiania > Sterowanie w systemach oddymiania

Sterowanie w systemach oddymiania

Głównym zadaniem systemu oddymiania jest oddalenie dymu i innych groźnych dla zdrowia gazów. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych w budynkach. Ponadto dzięki odprowadzeniu ciepła, zmniejsza się ryzyko zawalenia obiektu. Biorąc pod uwagę sposób sterowania systemami oddymiania, wyróżniane są ich dwa rodzaje:

 • system oddymiania elektryczny,
 • system oddymiania pneumatyczny. 

Elektryczny system oddymiania

Elektryczny system oddymiania złożony jest ze współdziałających ze sobą urządzeń. Gdy powstaje pożar, automatycznie otwierane są klapy dymowe. Jest to możliwe dzięki odebranemu sygnałowi przez centralkę z czujki temperaturowej lub dymowej. Możliwe jest także ręczne otwarcie klap dymowych przez przycisk alarmowy instalacji lub za pomocą ROP w systemie SAP, jeśli jest na obiekcie, który może również sterować i kontrolować taki system oddymiania.

Elementy elektrycznego systemu oddymiania

Części składowe elektrycznego systemu oddymiania:

 • Siłownik elektryczny
 • Centralka sterująca
 • Czujka dymowa
 • Ręczny przycisk oddymiania
 • Przycisk przewietrzania (jako dodatkowe wyposażenie)
 • Czujka pogodowa (jako dodatkowe wyposażenie do przycisku przewietrzania)
 • Centralka systemu przeciwpożarowego CSP (jako wariant)
 • Instalacja elektryczna 24 V 

Pneumatyczny system oddymiania

Pneumatyczny system oddymiania działa dzięki energii kinetycznej dwutlenku węgla. Jest on zgromadzony w zbiorniku, pod wysokim ciśnieniem. Gdy wykryty jest pożar, klapy dymowe otwierają się automatycznie poprzez ampułki, które pękają po przekroczeniu progu oraz gradientu temperatury. Możliwe jest także ich otwarcie poprzez:

 • ręczne włączenie mechanizmu / przycisku zwalniającego nabój,
 • uruchomienie przez czujniki wykrywania pożaru, na przykład przez czujkę dymową lub przycisk ROP w systemie SSP zabudowanym na obiekcie, który ma możliwość podania sygnału sterującego uruchamiającego wyzwolenie naboju w centrali/skrzynce głównej systemu oddymiania pneumatycznego. 

Elementy pneumatycznego systemu oddymiania

Techniczne elementy, które tworzą pneumatyczny system oddymiania:

 • Siłownik pneumatyczny
 • Wyzwalacz termiczny (ampułka)
 • Instalacja pneumatyczna – rurki miedziane
 • Skrzynka alarmowa,
  • Wyzwalacz elektryczny (np. przez sygnał z systemu SSP)
  • Wyzwalacz ręczny
  • Nabój z CO2
 • Ręczny przycisk alarmowy ROP -w systemie SSP
 • Czujka dymowa – w systemie SSP
 • Siłownik przewietrzania – elektryczny (jako wariant)
 • Sterownik pogodowy (wariant do przewietrzania)
 • Przycisk sterowania przewietrzaniem 
 • Instalacja elektryczna 24 V DC / 230 V AC.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Jak oświetlenie awaryjne może uratować życie? Znaczenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obliczu nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych, takich jak pożar czy zanik napięcia, istnieje jeden bohater, którego często nie doceniamy – oświetlenie awaryjne. To ciche strażnik bezpieczeństwa, które prowadzi nas przez mrok do bezpiecznego schronienia. W naszym najnowszym artykule zgłębiamy nieocenioną rolę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ukazując, jak może ono uratować życie, gdy wszystko inne zawodzi. Dowiedz się, dlaczego każdy budynek powinien być wyposażony w te życiodajne systemy i jak nowoczesne technologie, takie jak LED, rewolucjonizują ich efektywność. Bezpieczeństwo zaczyna się od właściwego oświetlenia – niech ten artykuł będzie Twoim przewodnikiem po świecie, w którym światło prowadzi do bezpieczeństwa.

systemy oddymiania

KONTAKT