Sterowanie w systemach oddymiania

Sterowanie w systemach oddymiania

 

 

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Systemy oddymiania > Sterowanie w systemach oddymiania

Sterowanie w systemach oddymiania

Głównym zadaniem systemu oddymiania jest oddalenie dymu i innych groźnych dla zdrowia gazów. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych w budynkach. Ponadto dzięki odprowadzeniu ciepła, zmniejsza się ryzyko zawalenia obiektu. Biorąc pod uwagę sposób sterowania systemami oddymiania, wyróżniane są ich dwa rodzaje:

 • system oddymiania elektryczny,
 • system oddymiania pneumatyczny. 

Elektryczny system oddymiania

Elektryczny system oddymiania złożony jest ze współdziałających ze sobą urządzeń. Gdy powstaje pożar, automatycznie otwierane są klapy dymowe. Jest to możliwe dzięki odebranemu sygnałowi przez centralkę z czujki temperaturowej lub dymowej. Możliwe jest także ręczne otwarcie klap dymowych przez przycisk alarmowy instalacji lub za pomocą ROP w systemie SAP, jeśli jest na obiekcie, który może również sterować i kontrolować taki system oddymiania.

Elementy elektrycznego systemu oddymiania

Części składowe elektrycznego systemu oddymiania:

 • Siłownik elektryczny
 • Centralka sterująca
 • Czujka dymowa
 • Ręczny przycisk oddymiania
 • Przycisk przewietrzania (jako dodatkowe wyposażenie)
 • Czujka pogodowa (jako dodatkowe wyposażenie do przycisku przewietrzania)
 • Centralka systemu przeciwpożarowego CSP (jako wariant)
 • Instalacja elektryczna 24 V 

Pneumatyczny system oddymiania

Pneumatyczny system oddymiania działa dzięki energii kinetycznej dwutlenku węgla. Jest on zgromadzony w zbiorniku, pod wysokim ciśnieniem. Gdy wykryty jest pożar, klapy dymowe otwierają się automatycznie poprzez ampułki, które pękają po przekroczeniu progu oraz gradientu temperatury. Możliwe jest także ich otwarcie poprzez:

 • ręczne włączenie mechanizmu / przycisku zwalniającego nabój,
 • uruchomienie przez czujniki wykrywania pożaru, na przykład przez czujkę dymową lub przycisk ROP w systemie SSP zabudowanym na obiekcie, który ma możliwość podania sygnału sterującego uruchamiającego wyzwolenie naboju w centrali/skrzynce głównej systemu oddymiania pneumatycznego. 

Elementy pneumatycznego systemu oddymiania

Techniczne elementy, które tworzą pneumatyczny system oddymiania:

 • Siłownik pneumatyczny
 • Wyzwalacz termiczny (ampułka)
 • Instalacja pneumatyczna – rurki miedziane
 • Skrzynka alarmowa,
  • Wyzwalacz elektryczny (np. przez sygnał z systemu SSP)
  • Wyzwalacz ręczny
  • Nabój z CO2
 • Ręczny przycisk alarmowy ROP -w systemie SSP
 • Czujka dymowa – w systemie SSP
 • Siłownik przewietrzania – elektryczny (jako wariant)
 • Sterownik pogodowy (wariant do przewietrzania)
 • Przycisk sterowania przewietrzaniem 
 • Instalacja elektryczna 24 V DC / 230 V AC.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Integracja systemów przeciwpożarowych z automatyką budynkową

Odkryj jak automatyka system integracja automatyka budynkowa budynek bezpieczeństwo zwiększa ochronę przed ogniem poprzez inteligentne rozwiązania.

systemy oddymiania

KONTAKT