Blog ekspercki

Blog

 

 

Alfa-System > Blog ekspercki

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Blog ekspercki

Wszystkie
artykuły
Drzwi przeciwpożarowe
Ewakuacja
faq
Inne
Klapy oddymiające
Kurtyny dymowe
Okna przeciwpożarowe
Systemy oddymiania
Systemy przeciwpożarowe

Sprzątamy po remoncie – jak sprawnie usunąć zabrudzenia z pianki poliuretanowej i silikonu?

Sprzątamy po remoncie – jak sprawnie usunąć zabrudzenia z pianki poliuretanowej i silikonu?
Przeprowadzenie prac remontowych można uznać za zakończone z sukcesem jedynie w sytuacji, kiedy miejsca, w których zostały wykonane, doprowadzone są do czystości.

System oddymiania grawitacyjnego – wymogi, normy, oznaczenia CE

System oddymiania grawitacyjnego – wymogi, normy, oznaczenia CE
Oddymianie z wykorzystaniem tzw. efektu komina, czyli wentylacji naturalnej, wywołanej siłami unoszenia, powstałymi na wskutek różnicy gęstości gazów, wynikającymi z różnicy temperatury.

Wkładka cyfrowa HILOCK 2200 – zamiast klamek szyfrowych

Wkładka cyfrowa HILOCK 2200 – zamiast klamek szyfrowych
Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z podstawowych ludzkich wartości. Już wieki temu społeczności dbały o to, aby ich schronienie zapewniało im spokój. Obecnie również bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma TELENOT, która stworzyła niestandardowy produkt – wkładkę cyfrową hilock 2200. Dzięki niej bezpieczeństwo użytkowników jest na wyciągnięcie… transpondera.

Zastosowanie świetlików dachowych okien fasadowych jako urządzeń oddymiających

Zastosowanie świetlików dachowych okien fasadowych jako urządzeń oddymiających
Grawitacyjne instalacje oddymiające służą do odprowadzania dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Usuwanie dymu, a wraz z nim wyzwalanego ciepła, odbywa się w sposób naturalny, tj. przy wykorzystaniu siły unoszenia, wynikającej z różnicy gęstości między gorącymi gazami pożarowymi a powietrzem zewnętrznym.

Wyjścia ewakuacyjne z budynku

Wyjścia ewakuacyjne z budynku
Każdy obiekt budowlany i urządzenia z nim związane powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający w razie pożaru możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku powinny być zamykane drzwiami.

Nowoczesny montaż okien

Nowoczesny montaż okien
Nowoczesne wyroby o bardzo dobrych właściwościach termicznych wymagają odpowiedniego montażu.

Zagadnienia stosowania samozamykaczy

Zagadnienia stosowania samozamykaczy
Niezwykle pożytecznym urządzeniem, stanowiącym istotne wyposażenie drzwi, jest samozamykacz. Jego rolą jest spowodowanie, aby skrzydło drzwiowe znalazło się pozycji, w której zapadka zamontowanego w nim zamka wpuszczanego (najczęściej zapadkowo -zasuwkowego) zostaje umieszczona w otworze zaczepowym ościeżnicy. Drzwi muszą zamknąć się skutecznie, tj. na zapadkę zamka.

Szkło ognioochronne

Szkło ognioochronne
Nowoczesna architektura charakteryzuje się coraz większymi powierzchniami przeszklonymi, ustawionymi zarówno pionowo – fasady zewnętrzne, ściany czy drzwi wewnątrz budynków, jak i ukośnie lub poziomo – świetliki, podłogi szklane. Uzyskujemy dzięki temu otwarte, jasne pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym. Zlokalizowane tam miejsca pracy nie są izolowane od siebie i dzięki kontaktowi wzrokowemu pracownicy czują się częścią dużego zespołu – jednocześnie zapewniona jest odpowiednia izolacyjność akustyczna, co pozwala na pełną koncentrację w pracy.

Trójkąt ognia

Trójkąt ognia
Trójkąt ognia - garść podstawowej wiedzy o rodzajach pożarów i podstawowych typach gaśnic. Zaprószenie ognia wymaga czterech elementów - tlenu, który podtrzyma spalanie, ciepła które podnosi temperaturę materiału do temperatury zapłonu, paliwa wspomagające spalanie oraz zaistnienia reakcji chemicznej pomiędzy powyżej wymienionymi trzema. Usunięcie chociażby jednego z elementów powoduje ugaszenie ognia.

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I
We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.

Okno oddymiające FSP

Okno oddymiające FSP
Skonstruowanie okna oddymiającego jest wyjściem naprzeciw powstającym obecnie przepisom w Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, które weszły w życie w październiku 2006.

Systemy gaśnicze

Systemy gaśnicze
Systemy tryskaczowe należą do najbardziej użytecznych narzędzi w arsenale gaśniczym. Badania pokazują, że dzisiejsze instalacje tryskaczowe zmniejszają wysokość strat majątkowych o ponad 65 procent w porównaniu do lat ubiegłych.