Blog ekspercki

Blog

 

 

Alfa-System > Blog ekspercki

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Blog ekspercki

Wszystkie
artykuły
Drzwi przeciwpożarowe
Ewakuacja
faq
Inne
Klapy oddymiające
Kurtyny dymowe
Okna przeciwpożarowe
Systemy oddymiania
Systemy przeciwpożarowe

Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?

Systemy sygnalizacji pożarowej- co to jest?
System Sygnalizacji Pożarowej SSP, jest zestawem urządzeń, których głównym celem jest wykrywanie zjawiska pożarowego w jego możliwie, jak najwcześniejszym stadium.

Przedszkola – warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoż.

Przedszkola – warunki techniczno-budowlane w zakresie ochrony ppoż.
Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.)

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi
W problematyce systemów napędowych klap dymowych forsuje się pogląd, że pneumatyka jest przestarzała. Przylepia jej się miano prymitywnego systemu, który nie nadąża za wymaganiami i wygodą użytkownika.

Okna w oddymianiu grawitacyjnym

Okna w oddymianiu grawitacyjnym
Systemy oddymiania poprzez usuwanie nadmiaru ciepła, dymu oraz innych produktów spalania ze strefy objętej pożarem zapewniają utrzymywanie warstwy o niewielkim zadymieniu utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych, dając w ten sposób możliwość ewakuacji i ułatwiając akcję gaśniczą.

Ognioochronne przeszklenia bezramowe

Ognioochronne przeszklenia bezramowe
Coraz częściej budynki biurowe, a niekiedy też użyteczności publicznej buduje się z założeniem, że poszczególne kondygnacje będą dopiero później dzielone na pomieszczenia. Każdy najemca może na swojej przestrzeni zorganizować pokoje czy stanowiska dla pracowników zgodnie z własnymi potrzebami.

Wymagania dla okien oddymiających

Wymagania dla okien oddymiających
Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, prze certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania.

Sprzątamy po remoncie – jak sprawnie usunąć zabrudzenia z pianki poliuretanowej i silikonu?

Sprzątamy po remoncie – jak sprawnie usunąć zabrudzenia z pianki poliuretanowej i silikonu?
Przeprowadzenie prac remontowych można uznać za zakończone z sukcesem jedynie w sytuacji, kiedy miejsca, w których zostały wykonane, doprowadzone są do czystości.

System oddymiania grawitacyjnego – wymogi, normy, oznaczenia CE

System oddymiania grawitacyjnego – wymogi, normy, oznaczenia CE
Oddymianie z wykorzystaniem tzw. efektu komina, czyli wentylacji naturalnej, wywołanej siłami unoszenia, powstałymi na wskutek różnicy gęstości gazów, wynikającymi z różnicy temperatury.

Wkładka cyfrowa HILOCK 2200 – zamiast klamek szyfrowych

Wkładka cyfrowa HILOCK 2200 – zamiast klamek szyfrowych
Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z podstawowych ludzkich wartości. Już wieki temu społeczności dbały o to, aby ich schronienie zapewniało im spokój. Obecnie również bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma TELENOT, która stworzyła niestandardowy produkt – wkładkę cyfrową hilock 2200. Dzięki niej bezpieczeństwo użytkowników jest na wyciągnięcie… transpondera.

Zastosowanie świetlików dachowych okien fasadowych jako urządzeń oddymiających

Zastosowanie świetlików dachowych okien fasadowych jako urządzeń oddymiających
Grawitacyjne instalacje oddymiające służą do odprowadzania dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Usuwanie dymu, a wraz z nim wyzwalanego ciepła, odbywa się w sposób naturalny, tj. przy wykorzystaniu siły unoszenia, wynikającej z różnicy gęstości między gorącymi gazami pożarowymi a powietrzem zewnętrznym.

Wyjścia ewakuacyjne z budynku

Wyjścia ewakuacyjne z budynku
Każdy obiekt budowlany i urządzenia z nim związane powinien być zaprojektowany i wykonany w sposób zapewniający w razie pożaru możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi bezpośrednio na zewnątrz budynku lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku powinny być zamykane drzwiami.

Nowoczesny montaż okien

Nowoczesny montaż okien
Nowoczesne wyroby o bardzo dobrych właściwościach termicznych wymagają odpowiedniego montażu.