Oddymianie szybów windowych

Oddymianie szybów windowych

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Systemy oddymiania > Oddymianie grawitacyjne > Oddymianie szybów windowych

Oddymianie szybów windowych

Ze względu na warunki, jakie panują w szybach dźwigowych, nie jest zalecane stosowanie tradycyjnego systemu oddymiania. Zamiast niego można zastosować system oddymiania, który wyposażony jest w system zasysający. Taki system służy do automatycznej detekcji dymu oraz przekazania sygnału alarmu do centrali. Zakres działania, jaki posiada czujka zasysająca obejmuje cały szyb. Ponadto mechanizm ten niweluje fałszywe alarmy, będące wynikiem pracy dźwigu i komplikacją oddziaływania na szyb windowy w czasie kontroli serwisowych systemu. Ciągła kontrola możliwa jest dzięki systemowi rurek, które stale zasysają powietrze. Przy wykryciu niebezpiecznego poziomu koncentracji szkodliwych gazów uruchomiona zostanie natychmiastowa reakcja systemu na zagrożenie pożarowe.

Oddymianie szybów windowych

System LSC

Najbardziej zaawansowanym systemem oddymiania szybów jest system LSC (ang. Lift Smoke Control). Na jego niezawodność składa się wiele czynników.

Najważniejszym czynnikiem jest stała kontrola powietrza pod kątem wystąpienia koncentracji szkodliwych gazów, a także niezwłoczna reakcja mechanizmu na zagrożenie pożarowe. Dzieje się tak, ponieważ centrala oddymiania, która znajduje się na zewnątrz szybu windowego, jest połączona z systemem rurek do stałego zasysania powietrza. System znajduje się w szybie windowym, a także klapy dymowe czy okna oddymiające. Ich miejsce jest w górnej części szybu. W chwili zarejestrowania pożaru okna oddymiające lub klapy dymowe automatycznie się otwierają, by dać ujście toksycznym i szkodliwym gazom.

Optyczne czujniki dymu

Znajdują się przy wyjściach ewakuacyjnych i są dopełnieniem systemu, którego rolą jest ciągła kontrola powietrza w szybie windowym. Optyczne czujniki dymu wykrywają dym na klatce schodowej. Zarówno on jak i sygnalizator akustyczny należą do systemu LSC. O niezawodności tego mechanizmu świadczy to, że wszystkie linie pożarowe oraz ich okablowanie (np. przyciski oddymiania, centrale czy czujniki dymowe) są ciągle kontrolowane. Każda z istotnych funkcji i wyników stanu systemu widoczne są dzięki wskaźnikom i “pół obsłudze” na obudowie centrali. Wartościową funkcjonalnością pozostaje możliwość integracji z centralami systemu sygnalizacji pożaru – SAP, a także dokładna lokalizacja miejsca, w którym powstało zakłócenie lub alarm.

Oddymianie szybu windowego i klatki schodowej

Szansa na przeżycie osób, które znajdują się w płonącym budynku, zwiększona jest o połowę dzięki połączeniu dwóch systemów – oddymiania szybów windowych z systemem oddymiania klatki schodowej. Automatyczna detekcja dymu pozwala na zidentyfikowanie pożaru już w fazie początkowej. System LSC przekazuje sygnał alarmu do systemu, który steruje windą. Dzięki temu, pożar jest zlokalizowany w fazie początkowej, to system LSC może przekazać sygnał alarmu do mechanizmy sterowania windy. Powoduje to skierowanie urządzenia do danego, najbliższego miejsca ewakuacyjnego. Jest to najczęściej wejście główne, w którym zazwyczaj zainstalowana jest dodatkowa czujka dymu. W momencie wykrycia zadymienia, kabina dźwigu zostaje automatycznie skierowana do miejsca ewakuacyjnego. Sygnał alarmu zostaje przekazany do mechanizmu, który steruje dźwigiem nawet w wypadku, gdy ogień zidentyfikowany będzie poza szybem windowym.

Zasada funkcjonowania: Oddymianie szybów windowych

  • Rozpoznanie dymu
  • Otwarcie klapy oddymiającej
  • Zjazd pożarowy kabiny dźwigu
  • Zablokowanie kabiny dźwigu przed dalszą jazdą

 

Dostęp do szybu nie jest potrzebny. Komplet prac może być wykonany przy jednostce sterowania, która będzie znajdować się na klatce schodowej. Dodatkowe akcesoria, jakie mogą być podłączone do tego systemu:

  • moduł do centrali, np. do podłączenia z centralą SAP,
  • czujka deszczu-wiatru,
  • termostat,
  • zegar sterujący,
  • zewnętrzne wskaźniki i pola obsługi,
  • sygnalizatory optyczne i akustyczne.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Nowoczesne instalacje systemu gaszenia gazem obojętnym

Systemy gaszenia gazem obojętnym zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, minimalizując uszkodzenia sprzętu i środowiska, idealne dla serwerowni i archiwów.

systemy oddymiania

KONTAKT