Oddymianie szybów windowych

Oddymianie szybów windowych – z uwagi na specyficzne warunki panujące w szybach dźwigowych nie zaleca się stosowania tam tradycyjnego systemu oddymiania, opisanego powyżej. Polecanym rozwiązaniem jest system oddymiania, który zamiast tradycyjnych czujek dymowych wyposażony został w system zasysający, który także ma za zadanie automatyczną detekcję dymu i przekazanie sygnału alarmu do centrali. W przeciwieństwie do zwykłych czujek o ograniczonym obszarze działania, zakres działania czujki zasysającej obejmuje cały szyb. Dodatkowo takie rozwiązanie eliminuje fałszywe alarmy spowodowane pracą dźwigu i problem ingerencji w szyb windowy podczas kontroli serwisowych systemu. System rurek do stałego zasysania powietrza pozwala na stałą kontrolę powietrza pod względem koncentracji szkodliwych gazów oraz natychmiastową reakcję systemu na zagrożenie pożarowe.

Oddymianie szybów windowych

Systemy LSC

Najbardziej zaawansowanym systemem oddymiania szybów jest system LSC (LIFT SMOKE CONTROL). Na jego niezawodność składa się wiele czynników. Przede wszystkim jest to stała kontrola powietrza pod względem koncentracji szkodliwych gazów oraz natychmiastowa reakcja systemu na zagrożenie pożarowe. Jest to możliwe dzięki temu, iż centrala oddymiania, znajdująca się na zewnątrz szybu windowego, zintegrowana jest z systemem rurek do stałego zasysania powietrza w szybie windowym oraz z klapami dymowymi lub oknami oddymiającymi umieszczonymi w górnej części szybu. W momencie wykrycia pożaru klapy dymowe lub okna oddymiające zostają automatycznie otwarte, tak aby szkodliwe i toksyczne gazy mogły bez przeszkód uchodzić z budynku.

Uzupełnieniem systemu stałego kontrolowania powietrza w szybie windowym są optyczne czujniki dymu, umieszczane przy wyjściach ewakuacyjnych, które wykrywają dym na klatce schodowej. Dodatkowo do elementów systemu LSC należą sygnalizator akustyczny i optyczny, który pozwala na uaktywnienie alarmu oraz przycisk ręcznego wywołania alarmu. Na niezawodność systemu wpływa również fakt, iż wszystkie linie pożarowe i ich okablowanie (czujki dymowe, centrale, przyciski oddymiania itd.) są stale monitorowane, a wszystkie istotne funkcje i wskazania stanu systemu są dostępne przy pomocy wskaźników i „pól obsługi” na obudowie centrali. System może być również zintegrowany z centralami systemu sygnalizacji pożaru (SAP) oraz pozwala na dokładną lokalizację miejsca, w którym jest zakłócenie lub alarm.

Połączenie systemu: oddymianie szybów windowych z systemem oddymiania klatki schodowej, aż o połowę zwiększa szansę na przeżycie osób, pozostających w płonącym budynku. Dzięki automatycznej detekcji dymu, pożar zostaje rozpoznany już w fazie początkowej, a system LSC przekazuje sygnał alarmu do systemu sterowania windy. W ten sposób urządzenie zostaje skierowane do określonego, najbliższego miejsca ewakuacyjnego. Miejscem tym najczęściej jest wejście główne, gdzie dodatkowo zostaje zainstalowana czujka dymu. W razie wykrycia przez tę czujkę zadymienia, kabina dźwigu skierowana zostaje do alternatywnego miejsca ewakuacyjnego. Dzięki integracji systemu oddymiania szybów windowych z systemem oddymiania klatki schodowej sygnał alarmu jest przekazywany do systemu sterowania dźwigu nawet wtedy, jeżeli pożar zostanie zidentyfikowany poza szybem windowym.

Zasada funkcjonowania: Oddymianie szybów windowych

  • Rozpoznanie dymu
  • Otwarcie klapy oddymiającej
  • Zjazd pożarowy kabiny dźwigu
  • Zablokowanie kabiny dźwigu przed dalsza jazda

Do konserwacji i czyszczenia LSC obsługa nie potrzebuje dostępu do szybu. Całość prac może zostać wykonana przy jednostce sterowania umiejscowionej na klatce schodowej. Do systemu można podłączyć również dodatkowe akcesoria: moduły do centrali, np. do podłączenia z centralą SAP, czujkę deszczu-wiatru, termostat, zegar sterujący, zewnętrzne wskaźniki i pola obsługi, sygnalizatory optyczne i akustyczne.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.

systemy oddymiania

KONTAKT