Oddymianie grawitacyjne

Oddymianie grawitacyjne i projektowanie  grawitacyjnego systemu oddymiania, zarówno w obiektach handlowych, usługowych jak i magazynowych ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi na wypadek  pożaru. Proces projektowania polega na określeniu potrzebnej powierzchni otworów oddymiających i napowietrzających, a także ich lokalizacji.

Wymagana powierzchnia klap dymowych ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów inwestycji.

Polska norma PN B 02877-4”  Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania” pozwala na szybkie określenie wymaganej powierzchni oddymiania, jednak wiąże się to z dużym przewymiarowaniem liczby klap.

Dostępne normy zagraniczne takie jak norma amerykańska NFPA 204 oraz norma brytyjska BS 7346-4 umożliwiają wykonanie  dokładniejszej analizy w zależności od charakterystyki danego obiektu. Takie podejście do sprawy daje możliwość lepszego uwzględnienia warunków rzeczywistych, a co za tym idzie precyzyjne określenie ilości potrzebnych klap, wynikiem czego umożliwia na znaczne zmniejszenie ilości klap.

Klapy oddymiające

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem wyrobów

Oddymianie grawitacyjne – Działanie systemów oddymiania

Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat Exhaust Ventilation, co oznacza systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, jak nazywane są również systemy oddymiania.

System oddymiania grawitacyjnego to jeden z systemów składających się na ochronę przeciwpożarową budynku, którego zastosowanie w konkretnych budynkach regulują przepisy. System w razie pożaru umożliwia automatyczne otwarcie okien oddymiających, przez które dym i trujące gazy uchodzą z budynku pozwalając na sprawną ewakuację, a także skuteczne zapobiega dalszemu jego rozprzestrzenianiu.

Zastosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej jest zaleceniem, nie tylko dyktowanym przez regulacje prawne, lecz przede wszystkim przez zdrowy rozsądek i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników czy petentów.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Budynek ekspedycyjno-magazynowy RUCH

Budynek ekspedycyjno-magazynowy RUCH, ul. Kwidzyńska 3-5, Wrocław Zakres prac: dostawa klap oddymiających i żaluzji napowietrzających IV-V ’19 NAPISZ DO NASFormularz kontaktowy

Blog ekspercki

Trójkąt ognia

Trójkąt ognia – garść podstawowej wiedzy o rodzajach pożarów i podstawowych typach gaśnic.