Oddymianie grawitacyjne

Oddymianie grawitacyjne i projektowanie  grawitacyjnego systemu oddymiania, zarówno w obiektach handlowych, usługowych jak i magazynowych ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi na wypadek  pożaru. Proces projektowania polega na określeniu potrzebnej powierzchni otworów oddymiających i napowietrzających, a także ich lokalizacji.

Wymagana powierzchnia klap dymowych ma bezpośredni wpływ na poziom kosztów inwestycji.

Polska norma PN B 02877-4”  Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania” pozwala na szybkie określenie wymaganej powierzchni oddymiania, jednak wiąże się to z dużym przewymiarowaniem liczby klap.

Dostępne normy zagraniczne takie jak norma amerykańska NFPA 204 oraz norma brytyjska BS 7346-4 umożliwiają wykonanie  dokładniejszej analizy w zależności od charakterystyki danego obiektu. Takie podejście do sprawy daje możliwość lepszego uwzględnienia warunków rzeczywistych, a co za tym idzie precyzyjne określenie ilości potrzebnych klap, wynikiem czego umożliwia na znaczne zmniejszenie ilości klap.

Klapy oddymiające

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem wyrobów

Oddymianie grawitacyjne – Działanie systemów oddymiania

Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat Exhaust Ventilation, co oznacza systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, jak nazywane są również systemy oddymiania.

System oddymiania grawitacyjnego to jeden z systemów składających się na ochronę przeciwpożarową budynku, którego zastosowanie w konkretnych budynkach regulują przepisy. System w razie pożaru umożliwia automatyczne otwarcie okien oddymiających, przez które dym i trujące gazy uchodzą z budynku pozwalając na sprawną ewakuację, a także skuteczne zapobiega dalszemu jego rozprzestrzenianiu.

Zastosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej jest zaleceniem, nie tylko dyktowanym przez regulacje prawne, lecz przede wszystkim przez zdrowy rozsądek i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników czy petentów.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.

systemy oddymiania

KONTAKT