System wentylacji pożarowej w budynkach

Alfa-System > artykuły > Systemy oddymiania > System wentylacji pożarowej w budynkach

Systemy wentylacji pożarowej w budynkach to jeden z tych elementów całej instalacji przeciwpożarowej, który daje duże szanse na uratowanie nie tylko osób przebywających w budynku podczas pożaru, ale również mienia. Służą one do oddymiania, oczyszczania z dymu oraz do kontroli dymu i ciepła. Systemy wentylacji przeciwpożarowej stosowane są w budynkach, takich jak sklepy wielkopowierzchniowe, garaże o powierzchni powyżej 1500m2, budynki wysokościowe i kondygnacje podziemne. Jest w nich wymagane zabezpieczenie przeciwpożarowe dróg ewakuacyjnych.

 

Co to jest wentylacja oddymiająca?

 

Wentylacja oddymiająca to jedna ze składowych systemu wentylacji przeciwpożarowej, który zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom danego budynku w czasie pożaru. Służy ona usuwaniu dymu i kontroluje jego rozprzestrzenianie się. Jest to prawnie wymagany element instalacji p.poż dróg ewakuacyjnych, którego szczegóły stosowania opisane są w przepisach prawa techniczno-budowlanego. Niespełnienie tych wymagań skutkuje niedopuszczeniem budynku do użytku publicznego.

 

Jak działa system oddymiania?

 

Z uwagi na to, że podczas pożaru w zamkniętej przestrzeni toksyczny dym rozprzestrzenia się bardzo szybko, duże znaczenie ma sprawnie i efektywnie działający system oddymiania. Wentylacja oddymiająca utrzymuje dym na wymaganej wysokości, nad drogami ewakuacji. Usuwa dym ze zbiornika dymu umieszczonego pod stropem. Co zatem uruchamia system oddymiania? Podczas pożaru system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany jest przy pomocy przycisku oddymiania, czujki dymowej bądź urządzeń zewnętrznych. Te natomiast uruchamiają napędy otwierające klapy dymowe umieszczane najczęściej na dachach budynków oraz otwory oddymiające w fasadach. Dzięki temu na zewnątrz wydostaje się toksyczny dym, gazy i gorące powietrze podczas pożaru. Skutkuje to udrożnieniem dróg ewakuacji i zabezpieczeniem budynku.

Jednak, aby system oddymiania spełniał prawidłowo swoją funkcje, powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zalecamy również regularne przeglądy i konserwacje systemów oddymiania. 

 

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Jakie są normy dla klap dymowych instalowanych w obiektach wielkopowierzchniowych?