Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 

 

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Wróć do strony głównej

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na:

 • urządzenia,
 • sprzęt,
 • instalacje,
 • odpowiednie technologie i rozwiązania budowlane zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów

Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze można dokonać tak dokładnego rozróżnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przykładem może być system sygnalizacji pożaru, w którym można określić jako urządzenie – centralę sygnalizacji pożaru, ale także jako instalację – linie dozorowe z czujkami, jak również jako całość uznać za automatyczne urządzenie alarmu pożaru.

Urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty i zawory hydrantowe,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed wybuchem,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Instalacje przeciwpożarowe

Jako instalacje przeciwpożarowe rozróżnia się:

 • półstałe urządzenia gaśnicze – zraszacze,
 • oświetlenie awaryjne i przeszkodowe,
 • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne),
 • instalacje odgromowe.

Sprzęt przeciwpożarowy

Sprzęt ppoż. to podręczny sprzęt gaśniczy:

 • gaśnice przenośne,
 • gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze),
 • hydronetki wodne,
 • koce gaśnicze.

Rozwiązania budowlane

Do rozwiązań budowlanych służących zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się pożarów można zaliczyć:

 • stosowanie niepalnych materiałów budowlanych,
 • osiągnięcie trudnopalności palnych materiałów budowlanych,
 • zabezpieczanie konstrukcji i elementów budowlanych środkami ognioochronnymi,
 • stosowanie oddzieleń przeciwpożarowych,
 • stosowanie kurtyn przeciwpożarowych,
 • uszczelnianie przepustów instalacyjnych,
 • specjalną obudowę dróg ewakuacyjnych,
 • stosowanie drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych,
 • projektowanie przedsionków przeciwpożarowych.
NASZE

REALIZACJE

Zestawienie wykonanych przez nas projektów
Systemy sygnalizacji pożarowej
czytaj więcej
Systemy oddymiania
czytaj więcej
Bramy i drzwi przeciwpożarowe
czytaj więcej
Aluminiowe okna i drzwi
czytaj więcej
Automatyka do bram i drzwi
czytaj więcej
Klapy i zawory przeciwpożarowe
czytaj więcej
Kurtyny dymowe
czytaj więcej
Kurtyny przeciwpożarowe
czytaj więcej
Uszczelnienia przepustów
czytaj więcej
Oświetlenie awaryjne
czytaj więcej
Detekcja gazów
czytaj więcej
Systemy gaszenia gazem
czytaj więcej