Klapy i zawory pożarowe

Klapy i zawory pożarowe

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Klapy i zawory pożarowe

Wróć do strony głównej

Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zabezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji, poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe.

Klapy i zawory znajdują zastosowanie jako:

  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji sanitarnej – jako elementy oddzielenia pożarowego, instalowane w kanałach wentylacji / klimatyzacji sanitarnej ( w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji otwartej, zamykane w przypadku powstania pożaru
  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji pożarowej – jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej oddymiającej oraz w instalacjach zapobiegania zadymieniu (w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji zamkniętej, w przypadku powstania pożaru następuje otwarcie klapy w przestrzeni, w której konieczne jest wytworzenie nadciśnienia lub wyciąg dymu i gazów pożarowych)
  • nawiewne – kierujące powietrze do przestrzeni, w których konieczne jest wytworzenie nadciśnienia
  • wyciągowe – sterujące wyciągiem dymu i gazów pożarowych z właściwej strefy dymowej
  • transferowe – zapewniające przepływ powietrza pomiędzy dwoma przyległymi przestrzeniami, np. z przedsionka p.poż. do korytarza

Klapy i zawory p.poż. występują w wykonaniu z wyzwalaczem topikowym lub sterowaniem elektrycznym, za pomocą siłowników 24 V lub 230 V.

Zastosowanie przeciwpożarowych klap odcinających umożliwia zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie pożaru. Klapy odcinające wentylacji pożarowej (oddymiające) w połączeniu z wentylatorami zapewniają skuteczne oddymianie oraz ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Klapy są przebadane w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001, co oznaca, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję.

Zobacz realizacje

Na Grobli 28

Blog ekspercki

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.I

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych.