Klapy i zawory pożarowe

Klapy i zawory pożarowe

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Klapy i zawory pożarowe

Klapy i zawory pożarowe

Do zabezpieczania budynków i pomieszczeń przed rozprowadzaniem dymu i ognia wykorzystuje się klapy przeciwpożarowe. Dzieje się to w sposób automatyczny lub zdalny – i ich zadaniem jest odcięcie obszaru objętego pożarem.

Klapy przeciwpożarowe montuje się na granicach stref ogniowych, a także w miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzą przez oddzielenia ogniowe. 

Zastosowanie klap i zaworów pożarowych

Zawory i klapy przeciwpożarowe stosowane są w formie odcinającej, w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – nawiewnych i wywiewnych. Klapy są elementami, które powodują oddzielenie pożarowe, poprzez montaż w kanałach klimatyzacji sanitarnej czy wentylacji. Są bezpieczne podczas codziennego użytku, znajdując się w pozycji otwartej. W momencie pożaru – zamykają się. 

 

W instalacjach p.poż. spotyka się również klapy:

Klapy nawiewne

Klapy (pożarowe) nawiewne działają na zasadzie kierowania powietrza do danej przestrzeni, najczęściej w celu wytworzenie nadciśnienia.

Klapy wyciągowe

Klapy (pożarowe) wyciągowe sterują wyciągiem gazów pożarowych i dymu np. z części objętej zadymieniem.

Klapy transferowe

Klapy (pożarowe) transferowe mają zastosowanie w zapewnieniu przepływu powietrza, np. z przedsionka przeciwpożarowego do korytarza – między dwoma sąsiednimi przestrzeniami.

 

Zawory i klapy przeciwpożarowe mogą być w wykonaniu ze sterowaniem elektrycznym (np. siłownik 24 V, 230 V) lub z wyzwalaczem tropikowym i sprężyną służącą do ich zamykania, po zwolnieniu topika. W tych klapach, po ich zadziałaniu należy wymienić topik i naciągnąć sprężynę klapy i samą klapę do pozycji otwartej.

Klapy przeciwpożarowe w praktyce

Odporność ogniowa podczas pożaru, nawet całej wydzielonej przegrody budowlanej, jest możliwa dzięki przeciwpożarowym klapom odcinającym. Efektywne oddymianie i ochrona dróg ewakuacyjnych, to zasługa połączenia klap oddymiających z wentylatorami. 

 

Badanie klap w warunkach dynamicznych, według normy PN/EN 1366-2:2001, zapewnia podtrzymanie pełnej funkcjonalności instalacji klimatyzacji i wentylacji, poza obszarem pożaru.

Zobacz realizacje

Żelazna 76

Żelazna 76

Blog ekspercki

Integracja systemów przeciwpożarowych z automatyką budynkową

Odkryj jak automatyka system integracja automatyka budynkowa budynek bezpieczeństwo zwiększa ochronę przed ogniem poprzez inteligentne rozwiązania.