Klapy i zawory pożarowe

Klapy i zawory pożarowe

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Klapy i zawory pożarowe

Wróć do strony głównej

Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone są do zabezpieczenia pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji, poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe.

Klapy i zawory znajdują zastosowanie jako:

  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji sanitarnej – jako elementy oddzielenia pożarowego, instalowane w kanałach wentylacji / klimatyzacji sanitarnej ( w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji otwartej, zamykane w przypadku powstania pożaru
  • przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji pożarowej – jako elementy instalacji wentylacji mechanicznej oddymiającej oraz w instalacjach zapobiegania zadymieniu (w czasie normalnej eksploatacji pozostają w pozycji zamkniętej, w przypadku powstania pożaru następuje otwarcie klapy w przestrzeni, w której konieczne jest wytworzenie nadciśnienia lub wyciąg dymu i gazów pożarowych)
  • nawiewne – kierujące powietrze do przestrzeni, w których konieczne jest wytworzenie nadciśnienia
  • wyciągowe – sterujące wyciągiem dymu i gazów pożarowych z właściwej strefy dymowej
  • transferowe – zapewniające przepływ powietrza pomiędzy dwoma przyległymi przestrzeniami, np. z przedsionka p.poż. do korytarza

Klapy i zawory p.poż. występują w wykonaniu z wyzwalaczem topikowym lub sterowaniem elektrycznym, za pomocą siłowników 24 V lub 230 V.

Zastosowanie przeciwpożarowych klap odcinających umożliwia zachowanie odporności ogniowej całej przegrody budowlanej w czasie pożaru. Klapy odcinające wentylacji pożarowej (oddymiające) w połączeniu z wentylatorami zapewniają skuteczne oddymianie oraz ochronę dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.

Klapy są przebadane w warunkach dynamicznych wg PN EN 1366-2:2001, co oznaca, że przy ich zastosowaniu można przyjąć założenie, że instalacja wentylacji i klimatyzacji, poza strefą objętą pożarem, będzie dalej pełniła swoją funkcję.

Zobacz realizacje

Budynek ekspedycyjno-magazynowy RUCH

Budynek ekspedycyjno-magazynowy RUCH, ul. Kwidzyńska 3-5, Wrocław Zakres prac: dostawa klap oddymiających i żaluzji napowietrzających IV-V ’19 NAPISZ DO NASFormularz kontaktowy

Blog ekspercki

Trójkąt ognia

Trójkąt ognia – garść podstawowej wiedzy o rodzajach pożarów i podstawowych typach gaśnic.