Uszczelnianie przepustów instalacyjnych – bierna ochrona przeciwpożarowa

Alfa-System > artykuły > Inne > Uszczelnianie przepustów instalacyjnych – bierna ochrona przeciwpożarowa

Bierna ochrona przeciwpożarowa to jeden z najważniejszych czynników, jakie należy brać pod uwagę podczas projektowania budynku i realizacji inwestycji. Stosując ją, zyskujemy pewność, że budynek jest w stanie obronić się przed pożarem. Wdrażając od postaw pasywną ochronę przeciwpożarową, należy zwrócić uwagę na certyfikację, aprobaty techniczne oraz klasyfikację ogniową materiałów budowlanych i gotowych produktów. Takie właśnie warunki powinny spełniać uszczelnienia przepustów instalacyjnych.

Ochrona ppoż. przepustów instalacyjnych

Przepusty instalacyjne znajdują się w ścianach i stropach – są to między innymi instalacje sanitarne (rury grzewcze), kanały wentylacyjne czy instalacje elektryczne. Symbolizują układ krwionośny budynku, który wymaga prawidłowej ochrony, ponieważ pełni istotną rolę w spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych.

 

Przepusty instalacji wielokrotnie przebiegają przez ściany i stropy dzielące strefy pożarowe w budynku, ingerując bezpośrednio w ich konstrukcję. Nieodpowiednio zabezpieczone przepusty mogą spowodować niekontrolowane rozprzestrzenianie się pożaru między pomieszczeniami budynku. Dlatego ważne jest to, aby zastosować zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych.

Rodzaje uszczelnień przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych oraz dylatacji

Zadaniem uszczelnienia przeciwpożarowego jest zabezpieczenie przepustu, na tyle skutecznie by zapewnić szczelność i izolacyjność termiczną i uniemożliwić przedostawanie się niebezpiecznych gazów pożarowych oraz rozprzestrzenianie się pożaru do innych pomieszczeń. Dlatego tak ważne jest, aby klasa odporności EI – czyli szczelność i izolacja oraz czas wskazujący jak długo dane zabezpieczenie może stanowić ochronę ppoż., były dla składowych przepustów instalacyjnych i uszczelnień takie same.

Istnieje kilka metod stosowanych do zabezpieczania przejść:

  • Płyty z wełny mineralnej – ich zaletą jest lekka konstrukcja i łatwy montaż kabli. Wymagane jest tu stosowanie farby ogniochronnej na zabudowie.
  • Poduszki ogniochronne – wytworzone z włókna szklanego z wypełnieniem zwiększającym swoją objętość pod wpływem temperatury.
  • Bloczki ogniochronne – dzięki swoim właściwościom, zwiększają objętość pod wpływem temperatury, chroniąc przed rozprzestrzenianiem się dymu i pożaru.
  • Skrzynki kablowe – wyposażone w ogniochronny materiał, łatwe i szybkie w montażu, wymagają dodatkowych uszczelnień.
  • Piany ogniochronne – mieszaniny poliuretanowe, stosowane do szybkiego montażu przy małej ilości kabli.
  • Dławnice kablowe – odporne na ciśnienie, szczelne, zaawansowane technicznie przejścia kablowe.

Rozróżniamy 4 rodzaje zabezpieczeń przejść instalacyjnych.

Zabezpieczenia Przejść Kablowych

Gwarantem wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej jest odpowiednia ochrona przejść kablowych, a tym samym instalacji elektrycznych. Warto zatem przestrzegać podstawowych zasad. Jedną z nich jest dobieranie odporności ogniowej EI przejść kablowych w taki sposób, by nie wpływała na obniżanie klasy odporności ogniowej pozostałych elementów instalacji elektrycznej i ściany oddzielenia pożarowego.

Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie ppoż. tras kablowych, tak aby były zgodne z prawem budowlanym, aprobatami technicznymi i normami ochrony przeciwpożarowej.

Zabezpieczenie Rur Palnych

Na skuteczną ochronę przeciwpożarową przepustów rur palnych w budynkach ma wpływ wiele czynników technicznych. W pierwszym etapie warto zwrócić uwagę na średnicę, grubość ścianki i materiał, z którego wykonana jest rura, najczęściej są to PVC, PP i PE. Dodatkowo ważnymi czynnikami są położenie instalacji, rodzaj izolacji, konstrukcja i grubość przegrody. Przede wszystkim należy zapoznać się z klasą odporności ogniowej wszystkich składowych, ponieważ w przypadku niezgodności EI, budynek może nie przejść kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do uszczelnienia przejść rur palnych wykorzystuje się najczęściej opaski, taśmy i kołnierze ogniochronne. Elementem składowym wspólnym dla wspomnianych uszczelnień ppoż. jest materiał pęczniejący pod wpływem działania wysokiej temperatury podczas pożaru. Zwiększając swoją objętość – zgniata rurę, dzięki czemu zamyka szczelnie obszar przepustu instalacyjnego, chroniąc sąsiadujące pomieszczenie.

Zabezpieczenia Rur Niepalnych

Do rur niepalnych zaliczamy te wykonane z żeliwa, miedzi lub stali, które zostały zaizolowane wełną mineralną, lub przy użyciu farb pęczniejących czy ablacyjnych. Te ostatnie obniżają temperaturę rury, która nagrzewa się pod wpływem ognia podczas pożaru. Farby pęczniejące natomiast tworzą specjalną powłokę na powierzchni rury i zabezpieczają przed wysoką temperaturą. Klasa odporności ogniowej w obydwóch przypadkach wpływa na grubość warstwy pokrycia i jakość ochrony przeciwpożarowej.

Zabezpieczenia Kombinowane

Przepusty, które w jednym przejściu mają wiele typów instalacji takich jak kable, rury palne i niepalne oraz kable wraz z kanałami wentylacyjnymi nazywane są kombinowanymi. Ale w tym przypadku nie radzimy kombinować z nimi podczas planowania instalacji ppoż. w budynku. Tu ważne jest, aby wybrać skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe. Przy wyborze ochrony przeciwpożarowej, dla tak szczególnego rodzaju przepustów instalacyjnych, polecamy kierować się aprobatą techniczną, która musi uwzględniać wszystkie typy instalacji chronionych jednocześnie.

Więcej o ochronie przeciwpożarowej przeczytacie Państwo w artykule: Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków.

Zapraszamy do lektury!