Wszystko o legalizacji butli gazowych

Alfa-System > artykuły > Inne > Wszystko o legalizacji butli gazowych

Na rynku wyróżniamy różne rodzaje butli gazowych. Każda z nich posiada swoją charakterystyczną właściwość oraz różni się zastosowaniem. Jednym niezmiennym aspektem jest konieczność systematycznej legalizacji butli, które w razie sytuacji kryzysowych można wykorzystać, aby chronić bezpieczeństwo swoje i innych.

Proces legalizacji butli ciśnieniowych

W początkowym etapie legalizacji butli dokładnie sprawdzane są jej właściwości zewnętrzne. Wyszkolony i wyspecjalizowany pracownik dokonuje rzetelnych oględzin, tak aby sprawdzić jej cechy zewnętrzne. Jeżeli tylko zauważy ślady korozji lub inny ubytek natychmiast wyciąga wnioski. Zazwyczaj naruszona butla nie zostaje dopuszczona do dalszego użytku, ponieważ znacząco ona wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa. Jeżeli stan butli pozwala na dalszą jej eksploatację należy ponownie ją pomalować oraz dokładnie oczyścić.

Kolejnym etapem, który również jest bardzo istotny podczas legalizacji butli jest przegląd jej wnętrza. Gotowa do użytku butla powinna być oczyszczona. Ważne jest sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń, zaworów oraz uszczelnień, gdy jest taka potrzeba konieczna jest ich wymiana lub naprawa. Następnie wykonywane są hydrotesty. To w tej fazie wkręcany jest zregenerowany zawór, który posiada zasadnicze działanie podczas użytku. Każdy przegląd musi zakończyć się otrzymaniem specjalnego dokumentu potwierdzającego przejście rutynowej kontroli. Na piśmie powinny znaleźć się informację określające datę następnej kontroli oraz termin ważności legalizacji.

Kto wykonuje legalizację butli?

Proces legalizacji butli jest bardzo odpowiedzialny. Powinniśmy zachować szczególną ostrożność i z największą dbałością i starannością dokonać zatwierdzenia butli gazowych. Istnieją specjalnie przystosowane organy, które wykonują takie usługi. Takie osoby są posiadają konkretne uprawnienia oraz certyfikaty potwierdzające ich znajomość i wiedzę w tym temacie. Ze względu na istniejące wymagania prawne, a także pewność w zakresie bezpiecznego użytku butli ciśnieniowych warto jest zadbać o przeprowadzenie procesu u osób wyszkolonych ze znajomością specyfiki.