Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Alfa-System > Zabezpieczenia przeciwpożarowe > Systemy oddymiania

Systemy oddymiania

Najważniejszym systemem przeciwpożarowym, który warunkuje bezpieczeństwo w budynku, jest system oddymiania i wentylacja pożarowa. Jak sama nazwa wskazuje, funkcjonuje on przede wszystkim podczas pożaru, ale nie tylko. Możliwe jest także wykorzystanie niektórych funkcji do codziennego użytku budynków.

 

Funkcje i przeznaczenie urządzeń oddymiających

Bezpieczeństwo pożarowe wspiera wiele czynników płynących z zastosowania instalacji oddymiającej. Dzięki niej możliwe jest skrócenie długości przejść oraz dojść ewakuacyjnych, a także obniżenie wymaganej odporności pożarowej budynku, czy zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.

Główne zadanie systemu oddymiania

Główne zadanie systemu oddymiania to odprowadzania ciepła i dymu z budynków, które płoną. Urządzenia oddymiające, które zostały wykonane prawidłowo, umożliwiają szybszą ewakuację i działania ratownicze. Możliwe jest to dzięki zatrzymaniu w dolnej części pomieszczenia warstwy powietrza wolnej od dymu oraz chronieniu całej konstrukcji przed oddziaływaniem wysokiej temperatury.

Urządzenia oddymiające a bezpieczeństwo

Zastosowanie oddymiania budynku daje ogromne korzyści bezpieczeństwu. Dzięki odprowadzeniu gazów pożarowych uzyskuje się doskonałą widoczność na drodze ewakuacji. Umożliwia to bezpieczeństwo podczas opuszczania budynku oraz usprawnienie działań ratowniczo-gaśniczych. Jest to istotne, szczególnie biorąc pod uwagę, iż dym to najgroźniejszy wróg bezpiecznej ewakuacji. Ponad 90% ofiar pożaru to osoby, które zatruły się gazami pożarowymi.

Co łączy wszystkie pożary?

Pożary są skomplikowanymi zjawiskami. Nie znajdziemy dwóch tak samo przebiegających pożarów. Ich wspólnym mianownikiem jest natychmiastowy wzrost temperatury. Może ona osiągnąć nawet kilkaset stopni! Dym zawiera cząstki, nieulegające spaleniu, paradoksalnie nie uległy spaleniu, z powodu zbyt niskiej temperatury. W przypadku, gdy układ zostanie ogrzany do danego poziomu, to zapalą się gazy pożarowe w całej objętości. Jest to zjawisko nazywane rozgorzeniem, i idzie z nim w parze gwałtowny rozwój pożaru oraz natychmiastowy wzrost temperatury.

Niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi

Powstanie rozgorzenia jest niemal niemożliwie dzięki zastosowaniu oddymiania pomieszczenia. Dzieje się tak, ponieważ usunięte zostają palne substancje z warstwy dymu oraz obniżona zostaje temperatura. Poza ludźmi, szczególnie narażone na efekty pożaru są także konstrukcje budynków. Należy pamiętać, iż w budynkach, które mają konstrukcję stalową, ich wytrzymałość zostanie znacznie obniżona. Odprowadzając dym, zapewnimy także ochronę konstrukcji obiektu.

Gdzie stosować oddymianie grawitacyjne?

Złożone systemy wentylacyjne umożliwiają oddymianie. W miejscach, gdzie dym można wyprowadzić przez otwory w dachach lub uchylone okna w elewacji, montaż oddymiania grawitacyjnego będzie jednym z prostszych i skuteczniejszym rozwiązaniem. Warto zaznaczyć też jego cenę – będzie ona stosunkowo niska. Przy takim wykonaniu, wykorzystane zostaną właściwości fizyczne gazów. Po ogrzaniu unoszą się do góry. Konieczne jest jedynie zapewnienie otworów, przez które się wydostaną.

Codzienne zastosowanie systemu oddymiania

System oddymiania znajduje zastosowanie także na co dzień. Jego odpowiednie wyposażenie oraz skonfigurowanie pozwala wykonywać funkcje wentylacyjne, oraz klimatyzacyjne budynku. Urządzenia tego systemu mogą być otwierane także ręcznie, by przewietrzyć obiekt. Dodatkową funkcją systemu oddymiania może być centrala pogodowa. Umożliwi ona otwarcie klap w momencie konieczności przewietrzenia budynku, a także zamknie klepy, gdy zacznie zbyt mocno wiać, lub gdy zacznie padać.

Dedykowane rozwiązania systemu oddymiania

Słuchamy potrzeb naszych Klientów, więc systemy oddymiania wyposażamy w mechanizmy, które umożliwiają uruchomienie zdalne, ręczne lub z systemu SAP. Dzięki temu ostatniemu możemy wykonać także synchronizację z instalacjami tryskaczowymi, kurtynami dymowymi oraz ogniowymi, a także wydzieleniami pożarowymi, systemem, który steruje działaniem otworów napowietrzających czy działaniem wentylacji nawiewnej.

Jakie wyróżniamy systemy oddymiania?

Możemy spotkać się z takimi systemami oddymiania jak:

  • systemy naturalne, które wykorzystują zasadę grawitacji, która wynika z różnicy gęstości gazów i temperatur,
  • systemy mechaniczne, do których konieczne są wentylatory.

 

W zależności od indywidualnych wymagań Klienta, firma ALFA-SYSTEM oferuje sprzedaż oraz instalację systemów oddymiania w oparciu o klapy i okna oddymiające, oraz wentylatory mechaniczne, wraz z elektronicznymi układami sterowania. Proponujemy Państwu profesjonalne i kompletne wykonanie powierzonego zadania, począwszy od projektu, poprzez dostawę urządzeń i instalację systemu kończąc na wdrożeniu i opiece serwisowej.

Systemy oddymiania

Zobacz realizacje

Blog ekspercki

Integracja systemów przeciwpożarowych z automatyką budynkową

Odkryj jak automatyka system integracja automatyka budynkowa budynek bezpieczeństwo zwiększa ochronę przed ogniem poprzez inteligentne rozwiązania.

systemy oddymiania

KONTAKT