Blog ekspercki

Blog

 

 

Alfa-System > Blog ekspercki

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Blog ekspercki

Wszystkie
artykuły
Drzwi przeciwpożarowe
Ewakuacja
faq
Inne
Klapy oddymiające
Kurtyny dymowe
Okna przeciwpożarowe
Systemy oddymiania
Systemy przeciwpożarowe
Uncategorized

Jakie są normy dla klap dymowych instalowanych w obiektach wielkopowierzchniowych?

Jakie są normy dla klap dymowych instalowanych w obiektach wielkopowierzchniowych?
Dym, oprócz płomieni i wysokiej temperatury, jest jednym z największych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się ognia. Dlatego tak ważne jest działanie systemów oddymiających, a szczególnie klap dymowych w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak magazyny czy hale. Podobnie jak wszystkie elementy przeciwpożarowe, również klapy dymowe powinny spełniać szereg odpowiednich norm związanych z ich produkcją oraz instalacją. Od 1 września 2006 roku ujednolicono prawo i krajowe regulacje (skrót PN) w większości zostały zastąpione europejskimi (skrót EN) lub z nimi połączone (skrót PN-EN). Oto przegląd najważniejszych norm, które powinny spełniać klapy dymowe dopuszczone do użytku w naszym kraju.

Norma PN-EN 12101

Jej pełna nazwa brzmi: „Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych”. Norma ta dotyczy montowania klap dymowych, określa wymagania dotyczące ich użytkowania oraz precyzuje, jakie rozwiązania są zgodne z wytycznymi i charakterystyką danego budynku. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje od 1 kwietnia 2004 roku i jest obowiązkowo stosowana razem z regulacjami polskimi. Ponadto jest oznaczona etykietą CE, której zadaniem jest dokładny opis parametrów i klasyfikacji systemu oddymiania pod względem m.in.:
  • niezawodności (symbole Re A, Re 500, Re 1000 – gdzie A, 50, 1000 to liczba otwarć i zamknięć klapy przy braku obciążenia)
  • otwierania pod obciążeniem wiatrem (symbole WL 1500, WL 3000, WL A – gdzie 1500, 3000, A oznaczają obciążenie badawcze równe wartości ciśnienia ssania mierzonej w Pa)
  • otwierania pod obciążeniem śniegiem (symbole SL 0, SL 125, SL 250, SL 500, SL 1000, SL A – gdzie 0, 125, 250, 500, 1000 i A oznaczają obciążenie śniegiem mierzonym w Pa)
  • odporności na działanie wysokiej temperatury (symbole B 300, B 600, B A – gdzie 300, 600 i A odpowiadają temperaturze mierzonej w oC, w której bada się klapę)
  • odporności na działanie niskiej temperatury (symbole T(-25), T(-15), T(-05), T(00), T A – gdzie 25, 15, 05 i A oznaczają temperaturę poniżej 0oC, w której bada się klapę. Dla dużych obiektów budowlanych wskazane są klapy w klasie T (00), gdy temperatura w budynku przekracza 0oC).

Norma PN-EN 13501-1

Klapy dymowe podlegają w Polsce certyfikacji również zgodnie z normą PN-EN 13501-1 („Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień z wyjątkiem materiałów uznawanych za spełniające kryteria klasy A1, które nie wymagają badań”.) Według tej normy sprawdza się reakcje na ogień poszczególnych elementów konstrukcji klap dymowych. Odporność ogniowa przyjmuje poszczególne parametry EIS 120, 90 i 60, którymi kieruje się Klient przy wyborze klap, w zależności od swoich potrzeb.

Norma PN-B-02877-4

Jest to polska norma („Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania”.), która określa standardy obliczania powierzchni klap dymowych oraz ich rozmieszczenia w grawitacyjnych instalacjach do odprowadzania dymu i ciepła. Ta norma dokładnie precyzuje parametry powierzchni czynnej otworu oddymiającego klapy w budynkach wielkopowierzchniowych. Według niej obiekty niskie i średniowysokie powinny posiadać zalecaną powierzchnię otworu pod klapę wynoszącą minimum 5% powierzchni rzutu poziomego dla tej klatki na kondygnacji, w której jest największa, przy tym nie mniejszą niż 1m2. Natomiast budynki wysokie - 7,5%, ale nie mniejszą niż 1,5 m2.) Istnieją też inne normy zagraniczne, służące do klasyfikacji klap dymowych, ale ich stosowanie nie jest obligatoryjne w Polsce. Mowa tu przede wszystkim o normie NFPA 92B wprowadzonej w Stanach Zjednoczonych przez międzynarodową organizację non-profit NFPA, jak również o brytyjskim standardzie BS 5588-7:1997 czy niemieckich wytycznych DIN 18232 Teil 2. Te normy, podobnie jak polska PN-B-02877-4, określają zasady równomiernego rozmieszczenia klap dymowych na dachu względem wysokości budynku. Różnica między polską normą a pozostałymi leży w sposobie obliczeń. Polska norma liczy odstępy między klapami do ich krawędzi, z kolei zagraniczne normy – do środka geometrycznego klapy. Na dodatek nasza regulacja proponuje przelicznik powierzchni czynnej klap dymowych w stosunku do przeznaczenia obiektu i powierzchni strefy dymowej, a zagraniczne standardy – w zależności od przewidywanej wielkości pożaru. Należy pamiętać, że wszystkie opisane w artykule normy klap dymowych są stosowane w grawitacyjnym systemie oddymiającym w obiektach wielkokubaturowych. Jego działanie polega na tym, że poprzez naturalną siłę unoszenia samoczynnie odprowadza dym i ciepło przez klapy oddymiające usytuowane na dachu obiektu lub w jego pobliżu. Jego sprawne funkcjonowanie zależy od dostarczenia odpowiedniej ilości napowietrzenia. Za zapewnienie napływu świeżego powietrza do klatek schodowych odpowiadają przede wszystkim drzwi wejściowe lub okna umieszczone na najniższej kondygnacji.

Jakie są najlepsze przeciwpożarowe okna i drzwi?

Jakie są najlepsze przeciwpożarowe okna i drzwi?
Pożary mogą spustoszyć całe hektary ziemi w ciągu kilku godzin. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o pożarach, (...)

Systemy przeciwpożarowe – dlaczego są niezbędne w każdym budynku?

Systemy przeciwpożarowe – dlaczego są niezbędne w każdym budynku?
Domek jednorodzinny, parking wielopoziomowy, hala produkcyjna czy obiekt wielolokalowy - co jest ich cechą wspólną? Każda z tych budowli narażona jest na wystąpienie pożaru.

Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznikach

Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznikach
Dopuszczalna obciążalność prądowa przewodnika, to granica projektowa obwodu, której nie wolno, z premedytacją, przekraczać. Jest jednak w świecie elektroniki jedna sytuacja, w której to przekroczenie wręcz się zakłada. Dzieje się tak w przypadku bezpieczników.

Systemy przeciwpożarowe – rodzaje, podstawowe informacje

Systemy przeciwpożarowe – rodzaje, podstawowe informacje
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest integralną częścią obowiązków właścicieli budynków, czy firm znajdujących się w nich. Ogień może zaiskrzyć w jednej chwili i rozprzestrzenić się w ciągu kilku sekund.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków

Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków
Wysokie budynki mają tę zaletę, że mogą pomieścić dużą liczbę osób. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ochronę przeciwpożarową tych budynków, biorąc pod uwagę fakt, że pożar może spowodować dużą liczbę ofiar i szkód, jeśli ewakuacja nie może zostać przeprowadzona prawidłowo w krótkim czasie.

Budowa oraz zastosowanie kurtyn przeciwpożarowych

Budowa oraz zastosowanie kurtyn przeciwpożarowych
Przy budowie wielu powierzchni użytku publicznego, a także magazynów, zadaszonych parkingów, powierzchni biurowych i innych obiektów, należy pamiętać o odpowiednich zabezpieczeniach. Jedne z najwyższych standardów, jakie są nakładane, dotyczą bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapraszamy do lektury, omówimy budowę oraz zastosowanie kurtyn przeciwpożarowych.

Zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych

Zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych
Decydując się na zastosowanie w budynku przeszklonych ścian zewnętrznych, należy pamiętać o tym, że to nie tylko doskonała estetyka, ale także szereg warunków technicznych oraz wymogów przeciwpożarowych do spełnienia. 

Pomoc w czasie pożaru – elektrotrzymacz

Pomoc w czasie pożaru – elektrotrzymacz
Można spotkać wiele urządzeń będących wsparciem oraz ułatwieniem ewakuacji w trakcie pożaru. Większość z nich została wykonana tak, by optymalnie funkcjonować i nie zakłócać spokoju podczas codziennej pracy. Jednym z nich jest elektrotrzymacz - niepozorny przedmiot, który jest doskonałym rozwiązaniem dla takich miejsc jak biura, galerie handlowe czy hale magazynowe.

Odporność ogniowa przeszklonych ścian działowych

Odporność ogniowa przeszklonych ścian działowych
Najczęściej używanymi elementami przeszklonymi są drzwi oraz okna. Możemy je spotkać w praktycznie w każdym obiekcie. Kolejnymi elementami są ściany osłonowe, które znajdują swoje zastosowanie przy obudowach większości nowoczesnych wieżowców.

Oświetlenie awaryjne – gdzie i kiedy musi być zamontowane?

Oświetlenie awaryjne – gdzie i kiedy musi być zamontowane?
Oświetlenie awaryjne, to rodzaj oświetlenia działającego w sposób niezależny od głównego źródła zasilania. Umożliwia ono, w przypadku przerwy w dostawie prądu, bądź awarii podstawowego źródła zasilania, bezpieczne poruszanie się. Pomaga także w zapobieganiu wybuchom paniki, w chwili, gdy trzeba szybko ewakuować ludzi przebywających w zagrożonym budynku.

ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.

ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.
Ręczny ostrzegacz pożarowy, powszechnie zwany ROP, to urządzenie do (jak sama nazwa wskazuje) ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej. Uruchomić go powinna osoba, która zauważyła pożar, bądź zagrożenie pożarowe. Jego włącznie przebiega dwuetapowo i polega na zbiciu lub odsunięciu szybki zabezpieczającej i naciśnięciu przycisku. Następnie urządzenie przekazuje informację o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej.