Rodzaje i zastosowanie bram przeciwpożarowych

Alfa-System > artykuły > Drzwi przeciwpożarowe > Rodzaje i zastosowanie bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe to kluczowy element zabezpieczeń w budynkach, pełniący niezastąpioną rolę w ochronie życia i mienia w razie pożaru. Ich głównym zadaniem jest oddzielenie powierzchni danego budynku, w których wystąpił pożar, od pozostałych stref pożarowych. Pozwala to na ograniczenie skutków i szkód spowodowanych przez ogień.

 

Rodzaje bram przeciwpożarowych.

Na rynku dostępne są różne rodzaje bram przeciwpożarowych w zależności od potrzeb i warunków budowlanych. Najczęściej spotyka się bramy przeciwpożarowe przesuwne (jedno- lub dwuskrzydłowe) oraz rolowane, w tym również bramy kurtynowe oraz bramy opuszczane. Bramy przesuwne są stosowane tam, gdzie istnieje wystarczająca przestrzeń przynajmniej z jednej strony otworu, a ich zamykanie odbywa się mechanicznie za pomocą ciężarków balastowych. Natomiast bramy rolowane, wymagające wolnej przestrzeni nad otworem, są odpowiednie w miejscach o ograniczonej przestrzeni po bokach.

Wymagania, normy i znakowanie bram przeciwpożarowych.

Bramy przeciwpożarowe muszą spełniać określone normy, w tym normę EN-16034:2014 „Drzwi, bramy i okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelnosci”.  Zgodnie z normą EN 13241 „Bramy. Norma wyrobu” bramy są klasyfikowane jako zabezpieczenia przestrzenne przeznaczone do montażu w obszarach dostępnych dla ludzi. Głównym celem tych barier jest zapewnienie bezpiecznego przejścia dla osób, towarów i pojazdów w różnych typach obiektów, w tym przemysłowych, handlowych oraz mieszkalnych. Norma ta podkreśla również funkcję bram jako elementów zwiększających bezpieczeństwo i efektywność w obszarach, gdzie odbywa się intensywny ruch ludzi i pojazdów. 

Najważniejsze z wymagań, jakie muszą spełniać bramy, to kategorie przeciwpożarowe EI, gdzie liczba wskazuje na czas szczelności ogniowej (np. EI 30, EI 60, EI 120). Bramy te powinny być wyposażone w systemy automatycznego zamykania połączonego z czujką pożarową. To gwarantuje powstrzymywanie silnie trujących produktów spalania przed wydostaniem się z miejsca pożaru.

Dodatkowo bramy przeciwpożarowe muszą spełniać standardy produkcji. Dlatego przed wprowadzeniem ich na rynek, wymagane jest, aby posiadały oznaczenia CE oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU). Wzór tej deklaracji został określony w rozporządzeniu CPR 305. Daje to gwarancję, że wszystkie bramy przeciwpożarowe spełniają określone normy bezpieczeństwa i jakości, zanim zostaną dopuszczone do użytku.

Konserwacja i przeglądy bram przeciwpożarowych.

Regularne przeglądy bram przeciwpożarowych są niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Wymagania są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz dokumentacji od producenta bramy. Powinny one obejmować kontrolę wzrokową, sprawdzanie oznakowania identyfikacyjnego, sprawdzenie mechanizmu działania bramy oraz kontrolę osprzętu. Wszelkie przeglądy i konserwacje muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową dostarczoną przez producenta.

Przegląd Techniczny i konserwacja bram przeciwpożarowych powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok.

Bramy przeciwpożarowe są kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo w budynkach. Wybór odpowiedniego typu bramy oraz jej regularne przeglądy i konserwacja są niezbędne do zapewnienia ochrony w przypadku pożaru. Zastosowanie bram jest regulowane przez szereg przepisów i norm. Podkreśla to ich znaczenie w ochronie przeciwpożarowej.