Wymagania prawne i oznaczenia drzwi przeciwpożarowych.

Alfa-System > artykuły > Drzwi przeciwpożarowe > Wymagania prawne i oznaczenia drzwi przeciwpożarowych.

Wśród systemów zabezpieczeń budynków drzwi przeciwpożarowe pełnią ważną rolę. Są one nieodzownym elementem ochrony, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w prywatnych domach jednorodzinnych. Ich zadaniem jest opóźnienie rozprzestrzeniania się ognia, co zapewnia czas na ewakuację i ochronę życia i mienia. Właśnie dlatego tak istotne jest zrozumienie i spełnienie wszystkich wymagań prawnych związanych z drzwiami przeciwpożarowymi. Zatem jakie normy muszą spełniać te drzwi, aby skutecznie chronić przed niebezpieczeństwem? Jakie oznaczenia powinny posiadać, abyśmy mogli je łatwo zidentyfikować w sytuacji zagrożenia?

 

Jakie normy powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe?

 

Drzwi przeciwpożarowe są wykonane z materiałów ognioodpornych i muszą spełniać rygorystyczne normy pożarowe. Jedną z ważniejszych norm jest PN-EN 16034:2014-11 „Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” oraz PN-EN 1125:2008 „Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych.  Wymagania i metody badań”. Wymagane jest również oznaczenie CE, które potwierdza, że produkt spełnia normy europejskie.

 

Oznakowanie drzwi przeciwpożarowych

 

W kontekście bezpieczeństwa pożarowego, odpowiednie oznakowanie drzwi przeciwpożarowych jest niezwykle istotne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi te muszą być wyraźnie oznaczone, aby w razie pożaru osoby znajdujące się w budynku mogły szybko i bezpiecznie się ewakuować. Oznakowanie to powinno być widoczne i czytelne, a także odporne na działanie wysokich temperatur i dymu.

 

Zgodność z normami PN-EN jest kluczowym elementem w procesie oznakowania drzwi przeciwpożarowych. Oznakowanie powinno zawierać informacje o klasie odporności ogniowej drzwi, producencie, a także numerze certyfikatu. 

 

Wyróżniamy dwa kluczowe wskaźniki stosowane do oceny wytrzymałości drzwi przeciwpożarowych:

  • Szczelność ogniowa (symbol E) – wskazuje, jak długo drzwi mogą wytrzymać bez przepuszczania płomieni.
  • Izolacyjność termiczna (symbol I) – odnosi się do okresu, przez który temperatura na nieogrzewanej stronie drzwi nie przekracza 140 stopni Celsjusza.

 

Oznaczenia drzwi obejmują litery i liczby, które informują o klasie odporności drzwi, np. EI15, EI30, EI60, EI90, EI120. Cyfra obok oznaczenia wskazuje liczbę minut, przez które drzwi mogą wytrzymać działanie ognia, przy czym wyższa liczba świadczy o lepszej ochronie.

Dodatkowo, występują oznaczenia C oraz S (Sm i Sa), gdzie C reprezentuje drzwi z funkcją samozamykania, a S oznacza dymoszczelność, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Drzwi z samozamykaczem zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia przez automatyczne zamykanie. Dostępne są też modele z uszczelką obniżającą, która zapobiega przenikaniu ognia i dymu, szczególnie przy drzwiach zewnętrznych.

Wybór odpowiednich drzwi przeciwpożarowych zależy od specyfiki obiektu i pomieszczenia. Na przykład, drzwi EI30 instaluje się często w kotłowniach budynków o niskiej i średniej wysokości, a także jako drzwi wewnętrzne wiodące do schodów czy na strych. Drzwi EI60 są zalecane dla kotłowni w wyższych budynkach oraz jako drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne w budynkach publicznych.

Ważne jest, aby zawsze sprawdzić zgodność klasy odporności drzwi z wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym przed ich instalacją.

 

Podsumowanie

Znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących oznaczeń drzwi przeciwpożarowych jest nie tylko obowiązkiem, ale i świadomością, która może uratować życie. Właściwie zastosowane i oznakowane drzwi PPOŻ są niezbędnym elementem systemu bezpieczeństwa każdego budynku, ponieważ przyczyniają się do ochrony przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia.