Ochrona pomieszczeń przed dymem. Kluczowe elementy i normy systemu oddymiania.

Alfa-System > artykuły > Systemy oddymiania > Ochrona pomieszczeń przed dymem. Kluczowe elementy i normy systemu oddymiania.

W Polsce każdego roku pożary niszczą nieruchomości i zabierają ludzkie życie. Jednym z głównych zagrożeń w pożarze jest dym. Dlatego właściwa ochrona pomieszczeń przed dymem jest niezwykle ważna. Poznaj kluczowe elementy i normy systemu oddymiania, które można zastosować w budynkach, aby zapewnić bezpieczeństwo ich mieszkańcom.

 

Co to jest system oddymiający?

Systemy oddymiające to specjalistyczne rozwiązania, które umożliwiają kontrolę oraz usuwanie dymu z budynku podczas pożaru. Ich głównym celem jest zwiększenie szans na bezpieczną ewakuację osób oraz ochrona mienia przed uszkodzeniem. Efektywne oddymianie pomieszczeń minimalizuje ryzyko narastania szkód materialnych i groźnych dla zdrowia skutków wdychania dymu.

 

Kluczowe elementy systemu oddymiania.

Wszystkie urządzenia systemów oddymiających muszą spełniać odpowiednie normy dopuszczenia do użytku oraz odpowiadać obowiązującym przepisom PPOŻ. To gwarancja ich skuteczności i bezpieczeństwa. Co więcej, urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca sterowane elektrycznie mogą pełnić także funkcję naturalnej wentylacji pomieszczeń na co dzień, co zwiększa ich funkcjonalność.

Główne elementy systemu oddymiania:

  • Detektory dymu i czujniki temperatury. 

Te niewielkie, ale niezwykle ważne urządzenia są pierwszą linią obrony przed pożarem. Reagują na wzrost temperatury lub obecność dymu, aktywując system oddymiania. Nowoczesne czujniki potrafią wykryć dym w bardzo wczesnych stadiach pożaru.

  • Klapy oddymiające – zwykle zainstalowane na dachach lub w ścianach zewnętrznych, otwierają się automatycznie lub ręcznie. Ich właściwe rozmieszczenie jest kluczowe dla efektywności systemu.
  • Wentylatory oddymiające – te silne urządzenia wspomagają naturalny przepływ powietrza, wymuszając wydostane się dymu na zewnątrz budynku. Dzięki temu nawet jeśli naturalny przepływ powietrza jest niewystarczający, wentylatory pomagają w skutecznym oddymianiu.
  • Kanały dymowe, są to specjalnie zaprojektowane kanały, które prowadzą dym do klapek dymowych i wentylatorów.

 

Oddymianie – zasada działania systemu.

Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad działania systemu oddymiania. Kiedy pożar wybucha, system oddymiający włącza się, by kontrolować i redukować dym. Automatyczne klapy dymowe (zlokalizowane na dachu lub fasadzie) lub specjalnie przystosowane okna z napędami, otwierają się. System jest uruchamiany przez czujki dymowe, przyciski oddymiania czy inne urządzenia wyzwalające. Dzięki temu dym jest skierowywany na zewnątrz. Klapy współpracują z otworami napowietrzającymi w dolnych partiach budynku. Aby zatrzymać dym przed rozprzestrzenianiem się, stosuje się kurtyny dymowe. Centrala zarządzająca monitoruje cały system, gwarantując jego skuteczność. Oddymianie to nie tylko kwestia ochrony mienia, ale przede wszystkim ludzkiego życia. W sytuacji pożaru kontrola nad dymem i obniżenie temperatury są kluczowe.

 

Normy i standardy stosowania systemów oddymiających.

W budownictwie kładzie się ogromny nacisk na bezpieczeństwo mieszkańców w przypadku pożaru. Oddymianie stało się jednym z kluczowych elementów tej ochrony, jednak aby było skuteczne i niezawodne, musi spełniać szereg norm i standardów. Dokładne przestrzeganie tych wytycznych gwarantuje, że system oddymiający działa prawidłowo, skutecznie chroniąc życie ludzi oraz majątek.

W Polsce systemy oddymiające muszą spełniać normy m.in.: 

  • PN-EN 12101-6:2022-09 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń
  • PN-EN 12101-13:2022-09 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 13: Systemy różnicowania ciśnień (SRC) – Projektowanie i metody obliczeniowe, instalowanie, badania okresowe i konserwacja.

Dodatkowo kluczowe regulacje zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Dlaczego warto inwestować w systemy oddymiania?

Oprócz oczywistych korzyści w postaci ochrony życia ludzkiego systemy oddymiające przyczyniają się do zminimalizowania strat materialnych podczas pożaru. Działają nie tylko jako środek ochrony, ale też jako inwestycja, która może oszczędzić znaczne sumy w przypadku katastrofy. Dodatkowo, mając na uwadze prawne aspekty, spełnienie obowiązujących norm jest koniecznością, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

 

Ochrona przed dymem jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa, ale także obowiązkiem prawnym dla właścicieli nieruchomości w Polsce. Inwestycja w nowoczesne systemy oddymiania może przynieść korzyści finansowe, chroniąc mienie przed zniszczeniem. Dbajmy więc o to, by nasze budynki były zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami.