Systemy oddymiania – co to jest?

Alfa-System > faq > Systemy oddymiania – co to jest?

SYSTEMY ODDYMIANIA – CO TO JEST ?

System Oddymiania to zestaw dobranych odpowiednio urządzeń, wyrobów wraz z okablowaniem, którego podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do zadymienia przestrzeni, w której powinien być zabudowany oraz służący do oddymiania tej przestrzeni.

O tym, gdzie powinien być zabudowany taki system oddymiania, traktują odpowiednie rozporządzenia. Jeśli chodzi o sposób doboru poszczególnych elementów składowych systemu oddymiania, to dobór ich sposób połączenia oraz zabudowy powinno się powierzyć osobie (projektantowi), która zna dogłębnie tematykę oraz ma wystarczające doświadczenie w tym zakresie.

NAJCZĘSTSZE BŁEDY I WADY SYSTEMÓW ODDYMIANIA

Często niestety spotyka się dokumentacje projektowe, które zawierają wiele istotnych błędów.

Począwszy od niewłaściwego doboru okablowania (kable niepalne i uniepalnione, zasilające i sterująco-kontrolne), poprzez niewłaściwy sposób zasilania urządzeń i wyrobów p.poż., na doborze niewłaściwych

– okien oddymiających i klap oddymiających oraz wentylatorów oddymiających/napowietrzających kończąc.

RODZAJE SYSTEMÓW ODDYMIANIA

Nawiązując do powyższego, wyróżnia się dwa podstawowe sposoby oddymiania:

– oddymianie grawitacyjne

– oddymianie mechaniczne

Oddymianie grawitacyjne polega na niewymuszonym, grawitacyjnym usuwaniu dymu i gazów z przestrzeni zadymienia. W celu uzyskania takiego efektu, aby system był skuteczny, niezbędne są:

  • zabudowa i zapewnienie wystarczającego otworu wylotowego spalin (okno lub klapa), w możliwie najwyższej części oddymianej przestrzeni. Do tego celu służą klapy i okna oddymiające.
  • zapewnienie wystarczającej ilości powietrza napowietrzającego w najniższej części obszaru oddymiającego. Wykorzystuje się do tego drzwi wejściowe/ewakuacyjne ew. okien najczęściej na parterze (w miarę możliwości wykorzystanie istniejących wyrobów na obiekcie lub zabudowa nowych)

Oddymianie mechaniczne  realizuje się natomiast przez zastosowanie wentylatorów, wymuszających ruch powietrza (z dołu góry) chronionej przestrzeni. Spotyka się systemy w których:

– na dole i na górze zabudowane są wentylatory

– na dole wentylator, na górze okno lub klapa oddymiająca

Dobór elementów systemu mechanicznego oddymiania jest bardziej skomplikowany ze względu na możliwość powstania nadciśnienia lub podciśnienia, które może mieć wpływ m.in. na uciążliwość związaną z otwieraniem i zamykaniem drzwi wydzielających pożarowo przestrzeń oddymianą.

Na koniec równie ważna sprawa – systemy zabezpieczeń p.poż., a więc także systemy oddymiania muszą mieć dwa niezależne źródła zasilania (podstawowe i awaryjne)

W tym kontekście systemy oddymiania grawitacyjnego są dużo prostsze i mniej uciążliwe do zrealizowania, ponieważ zasilanie awaryjne jest tu realizowane za pomocą akumulatorów wbudowanych w centralę oddymiania.

W przypadku oddymiania mechanicznego niezbędne jest doprowadzenie do obiektu, drugiego niezależnego obwodu zasilania lub zabudowa stacji UPS, ew. agregatu prądotwórczego (a to jest w większości przypadków nie tylko kosztowne, ale w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe do wykonania).

ZASILANIE SYSTEMÓW ODDYMIANIA

Zasilanie central – sprzed Wyłącznika Głównego Prądu RG z osobnego, oznaczonego pola zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Do tego zabezpieczenia nie można przyłączać żadnych innych urządzeń i d=odbiorów prądu.