Zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych

Alfa-System > artykuły > Inne > Zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych

Zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych

Decydując się na zastosowanie w budynku przeszklonych ścian zewnętrznych, należy pamiętać o tym, że to nie tylko doskonała estetyka, ale także szereg warunków technicznych oraz wymogów przeciwpożarowych do spełnienia.

Przeszklone ściany to obecny trend

Z łatwością można zauważyć coraz częściej pojawiające się przeszklone ściany zewnętrzne czy przegrody w obecnym budownictwie. To świetne rozwiązanie, któremu zawdzięcza się właściwe doświetlenie pomieszczeń. Niepodważalną zaletą takiego rozwiązania jest fantastyczny efekt wizualny. Nie można jednak zapominać, że to nie tylko estetyka. Chcąc zastosować takie rozwiązanie, należy również pamiętać o bezpieczeństwie całego budynku. Konieczne, by przeszklona ściana spełniała wszystkie warunki oraz wymogi – techniczne i przeciwpożarowe.

<h2>Ściany zewnętrzne przeszklone – podział</h2>

Podstawowymi parametrami, które umożliwiają podział przeszklonych ścian zewnętrznych to ich budowa oraz sposób montażu. Podział przedstawiamy na schemacie poniżej.

Odporność ogniowa ścian zewnętrznych

Biorąc pod uwagę fakt, iż do zapewnienia właściwej temperatury odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych przeciwpożarowych, których konstrukcja jest aluminiowa, konieczne jest wzmocnienie profili z aluminium. Stosuje się w tym celu profile wzmacniające oraz wkłady izolacyjne ogniochronne. Wzmocnienia profili najczęściej wykonane są z profili stalowych lub aluminiowych. Dla różnych systemów ścian zastosowane będą różne ognioochronne wkłady i wzmocnienia izolacyjne.

Materiał, z jakiego wykonane są wkłady izolacyjne to najczęściej płyta G-K typu F, płyta ceramiczna typu Cl, płyta gipsowa z włóknami celulozowymi oraz ochronna masa ceramiczna.

Bezpieczeństwo pożarowe

Regulacje na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz usytuowania, jakie powinny spełniać budynki. Dzięki niemu możemy wyróżnić następujące kryteria oceny, które dotyczą przeszklonych ścian zewnętrznych:

  • stopień rozprzestrzeniania ognia,
  • odporność ogniowa,
  • reakcja na ogień.

Praktyczne zastosowanie przeszklonych ścian zewnętrznych

Główną cechą przeszklonych ścian wewnętrznych powinno być nierozprzestrzenianie ognia. Jednak czasem dopuszcza się, by zainstalowane zostały ściany słabo rozprzestrzeniające ogień. Miarą określającą wspomnianą cechę są klasy reakcji na ogień wyrobów, które zostały użyte na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej.

Rozpowszechnianie ognia od zewnątrz i od wewnątrz

Norma PN-B-02867:2013-06 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. (…)” wyjaśnia, a jaki sposób przeprowadzić klasyfikację i badanie stopnia rozpowszechniania się ognia przez ściany zewnętrzne wtedy, gdy ogień oddziałuje od zewnątrz. Stopień rozpowszechniania się ognia przy oddziaływaniu ognia od wewnątrz jest łatwiejszy do określenia. Wykonuje się to na podstawie klas reakcji na ogień materiałów, które zostały użyte jako okładziny.

Przeszklone ściany zewnętrzne – bezpieczeństwo w przypadku pożaru

Obecnie wykorzystywane przeszklone ściany zewnętrzne zawsze powinny być montowane przez specjalistów. Jest to praca, której nie należy wykorzystywać samodzielnie. Występuje lista warunków i wymogów, które zamontowane elementy muszą spełniać. Zostaw to specjalistom i skontaktuj się z Alfa-System.