Wymagania dla okien oddymiających

Alfa-System > artykuły > Okna przeciwpożarowe > Wymagania dla okien oddymiających

Wymagania dla okien oddymiających

Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, przez certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania.


Okna oddymiające Euro-SHEV

Działanie systemów oddymiania

Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat Exhaust Ventilation, co oznacza systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, jak nazywane są również systemy oddymiania. System oddymiania to jeden z systemów składających się na ochronę przeciwpożarową budynku, którego zastosowanie w konkretnych budynkach regulują przepisy. System w razie pożaru umożliwia automatyczne otwarcie okien oddymiających, przez które dym i trujące gazy uchodzą z budynku pozwalając na sprawną ewakuację, a także skuteczne zapobiega dalszemu jego rozprzestrzenianiu.

Zastosowanie systemów oddymiania w budynkach mieszkalnych, biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej jest zaleceniem, nie tylko dyktowanym przez regulacje prawne, lecz przede wszystkim przez zdrowy rozsądek i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników czy petentów.


Euro-SHEV – oddymianie i napowietrzanie poprzez fasadę budynku

Wymagania dotyczące okien oddymiających

Zdarza się jeszcze, że z uwagi na dodatkowe koszty wymiany okien, wyposaża się istniejące okna, często świeżo wymienione, w napędy otwierające i system sterowania. Z uwagi na to, że system oddymiania ma za zadanie chronić ludzkie życie, każdy z jego elementów poddawany jest restrykcyjnym badaniom, które potwierdzają certyfikaty. Zastosowanie nieprzecertyfikowanego okna stwarza realne niebezpieczeństwo, że okno nie zadziała w przypadku pożaru.

Zgodność okien oddymiających SHEV ze wszystkimi wymogami standardu PN-EN12101-2 wyraża się poprzez przez wstępną kontrolę typu (kontrola systemu) oraz wstępną inspekcję i kontrolę jakości produkcji (ZKP).

Badania prowadzone na etapie uzyskiwania certyfikatów obejmują szereg parametrów, m.in.

* powierzchnię czynną okna (Aa)

* klasyfikację niezawodności (Re, Le)

* obciążenia śniegiem (SL) – klasyfikacja tylko dla okien dachowych

* działania w niskiej temperaturze (T)

* obciążenia wiatrem (WL)

* odporności na wysoką temperaturę (B)

Badania prowadzone na etapie uzyskiwania certyfikatów obejmują szereg parametrów, m.in. powierzchnię czynną okna, klasyfikację niezawodności, obciążenia śniegiem, działania w niskiej temperaturze, obciążenia wiatrem oraz odporności na wysoką temperaturę. Odpowiedni dobór rozmiarów i typów okien oddymiających uzależniony jest od parametrów i charakterystyki danego budynku i obliczany jest indywidualnie. Wynik obliczeń zawiera niezbędne informacje potrzebne do produkcji okna: wymiary skrzydła, system, z którego ma zostać wykonane okno, typ ramy oraz skrzydła, rodzaj szyby, sposób otwierania okna, parametry napędu, który należy zastosować do okna, miejsce i sposób montażu napędu.

 

Szeroki wybór dostępnych rozwiązań okien oddymiających

Okna oddymiające Euro-SHEV firmy D+H oparte są na systemach aluminiowych czołowych producentów, m.in. Schüco, Reynaers, Heroal, Sapa, Hueck-Hartmann, Wicona, Raico, a od marca 2010 r. także Aluprof. Wkrótce rozpoczęty zostanie proces certyfikacji na systemach, m.in. Gutmann, Sykon, Timber Window. Proponowane okna mogą być otwierane zarówno do wewnątrz (z zawiasami na dole, na górze lub na boku), jak i na zewnątrz (zawiasy na dole, na górze, zawiasy nożycowe). Rozwiązania Euro-SHEV posiadają odpowiednie certyfikaty na okna oddymiające, które zostały przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2. Certyfikaty zostały wydane przez VdS – notyfikowaną jednostkę certyfikującą. Dla bezpieczeństwa funkcjonowania systemów oddymiania oraz zgodnie z wymaganiami normy, stosowane rozwiązania są kompletne, a to znaczy, że okna oddymiające dostarczane są wraz z napędami otwierającymi. Do okien są stosowane napędy łańcuchowe typ KA, CDC, napędy zębatkowe ZA oraz napędy ryglujące VLD i FRA.

Z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane są specjalne konsole do montażu napędów, co pozwala na kompleksową i szybką obsługę oraz szeroki wachlarz zastosowań.

 

Dodatkowe opcje systemu Euro-SHEV

Okienny system oddymiania można opcjonalnie wyposażyć w dodatkowe elementy zwiększające jego użyteczność, takie jak np. automatyka pogodowa, która steruje oknami i klapami oddymiającymi, zamykając je w momencie niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, deszcz), czy też zintegrowanie otworów oddymiających z systemem przeciwpożarowym lub systemem automatyki budynku BMS. Sporym udogodnieniem będzie także możliwość programowania czasowego przewietrzania pomieszczeń, dzięki okresowemu zamykaniu i otwieraniu się okien czy klap.

 

Wymagane dokumenty

Zgodnie z wymaganiami normy każde wyprodukowane okno oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji. Okno oddymiające powinno posiadać oznakowanie CE, a etykieta CE zawierać szczegółowe informacje dotyczące danego okna, m.in. powierzchnię czynną oraz klasyfikację w świetle normy PN-EN 12101-2. Do każdego okna wydawana jest deklaracja zgodności z certyfikatem z numerem CPD.