Systemy przeciwpożarowe – rodzaje, podstawowe informacje

Alfa-System > artykuły > Inne > Systemy przeciwpożarowe – rodzaje, podstawowe informacje

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego jest integralną częścią obowiązków właścicieli budynków, czy firm znajdujących się w nich. Ogień może zaiskrzyć w jednej chwili i rozprzestrzenić się w ciągu kilku sekund. Firmy, które zdecydowały się na inwestycję w systemy ochrony przeciwpożarowej, mogą zyskać same korzyści. Warunkiem jest działanie systemów zgodnie z oczekiwaniami. Zapewniają zmniejszenie uszkodzeń budynku, kosztownego sprzętu, dokumentów i zapasów. Systemy przeciwpożarowe, czujniki dymu i systemy tryskaczowe to jedne z najpopularniejszych systemów ochrony przeciwpożarowej, które pomagają w wykrywaniu pożaru oraz ochronie osób i urządzeń znajdujących się w budynku.

Jak działa system przeciwpożarowy?

Ważne, by zrozumieć funkcjonalności systemów przeciwpożarowych. Systemy ppoż. mogą działać na różne sposoby, ale wszystkie mają wspólny cel. Jest nim wykrywanie pożaru i ochrona budynku, osób przebywających w nim oraz przedmiotów wartościowych. 

Elementy systemu przeciwpożarowego

Najbardziej popularnym systemem ochrony przeciwpożarowej jest czujnik dymu i zraszacz. W przypadku iskrzenia pożaru, detektor wyzwala dym, powodując aktywację instalacji tryskaczowej. Woda chroni przed rozprzestrzenianiem się ognia. Chociaż jest to skuteczna metoda, w przypadku niektórych krytycznych urządzeń lub specjalnych zagrożeń, lepszym wyborem są automatyczne systemy gaszenia pożaru z użyciem czystych środków. Systemy te wykrywają i tłumią ogień, nie pozostawiając żadnych śladów.

Zalety systemów ochrony przeciwpożarowej

Jedną z głównych zalet systemu przeciwpożarowego jest to, że w dłuższej perspektywie oszczędza pieniądze. Pomyśl o firmie i inwestycjach w sprzęt produkcyjny, sprzęt informatyczny, infrastrukturę. Jeśli pożar wpłynie na działalność przez dłuższy czas, może kosztować firmę dziesiątki tysięcy złotych, poprzez przestoje, jakie spowodował. 

Ryzyko w przypadku pożaru

Doskonałym przykładem jest hala, która produkuje części. Gdyby firma była w pożarze i została zamknięta na kilka dni lub tygodni, przedsiębiorstwo ogromnie ucierpiałoby. Konieczna może być wymiana sprzętu i utrata cennych kontraktów. Firmy muszą wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, patrząc na cenę systemu ochrony przeciwpożarowej.

Służby ratownicze a systemy ppoż.

Kolejną zaletą niektórych typów systemów przeciwpożarowych jest automatyczne powiadomienie i wysyłanie służb ratowniczych. Systemy te będą działać, aby natychmiast ugasić pożar, jednocześnie powiadamiając władze o konieczności wysłania służb ratowniczych do Twojej lokalizacji.

Określenie odpowiedniego systemu ochrony przeciwpożarowej

W jaki sposób wybierać najlepszy system przeciwpożarowy dla swojej firmy? Musisz wziąć pod uwagę obiekt, który chronisz, zgodność z przepisami budowlanymi i potencjalne wymagania ubezpieczeniowe. Ponieważ wiele systemów ochrony przeciwpożarowej jest trwałych, warto pomyśleć o przyszłych potrzebach obiektu, a nie tylko o bieżących. Na przykład: jeśli chronisz serwerownię i spodziewasz się dodawania kolejnych serwerów w miarę upływu czasu, czy możesz dodać do systemu ppoż. kolejne jego elementy?

Rodzaje ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa może być aktywna lub pasywna. Kiedy budynek jest w budowie, wykonawca i architekt mogą zaplanować instalację pasywnej ochrony przeciwpożarowej, taką jak drzwi przeciwpożarowe i schody przeciwpożarowe. Bierna ochrona przeciwpożarowa może również odnosić się do stosowania materiałów niepalnych podczas budowy. Z kolei aktywna ochrona przeciwpożarowa oznacza stosowanie systemu, który reaguje w przypadku pożaru. Przykłady aktywnej ochrony przeciwpożarowej obejmują systemy tryskaczowe i specjalne systemy gaszenia pożarów.

Wybór odpowiedniego realizatora instalacji systemów przeciwpożarowych

Wybierając i instalując system przeciwpożarowy, ważne jest, aby zatrudnić firmę, która dogłębnie rozumie Twoje potrzeby i dostosuje opcje ochrony przeciwpożarowej. Jeśli Twój budynek nie jest zgodny z zasadami BHP, lub maszyny i sprzęt nie są odpowiednio chronione, możesz spotkać się z narażeniem i przestojami.