Systemy gaśnicze

Alfa-System > artykuły > Systemy przeciwpożarowe > Systemy gaśnicze

Systemy gaśnicze

Systemy tryskaczowe należą do najbardziej użytecznych narzędzi w arsenale gaśniczym. Badania pokazują, że dzisiejsze instalacje tryskaczowe zmniejszają wysokość strat majątkowych o ponad 65 procent w porównaniu do lat ubiegłych.  Z tego powodu tryskacze przeciwpożarowe są elementem wyposażenia nieruchomości który warto wziąć pod uwagę w czasie planowania systemu zabezpieczeń jeszcze na etapie projektowania budynku.

Chcielibyśmy przybliżyć zasady działania systemów tryskaczowych i samych tryskaczy przeciwpożarowych. Opowiemy o ich zaletach i tym w jaki sposób mogą stać się bardzo ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego nieruchomości komercyjnych, usługowych, hal przemysłowych oraz chłodni.

Instalacje tryskaczowe to automatyczny system służący do gaszenia wodą pożarów typu A i B. Działają punktowo, a więc dokładnie w miejscu zaprószenia ognia, nie obejmując całej zabezpieczanej powierzchni. Systemy tryskaczowe, ze względu na sposób działania montowane są w miejscach gdzie nie znajdziemy rozbudowanych urządzeń elektrycznych czy maszyn wrażliwych na wilgoć.

Warto podkreślić, że systemy tryskaczowe są zabezpieczeniami aktywowanymi przez wykrycie podniesionej temperatury. W przeciwieństwie do popularnych w budynkach mieszkalnych czujników dymu, instalacje tryskaczowe uruchamiają się wskutek detekcji podwyższonej temperatury. Instalacja tryskaczowa aktywuje się, gdy pod wpływem wysokiej temperatury pękają w dyszach specjalne ampułki z cieczą termicznie rozszerzalną i uwalniają strumień wody nad źródłem ognia. W częściach pomieszczenia nieobjętych pożarem dysze są wciąż zablokowane, co ogranicza obszar zalania wodą.

Każda głowica przymocowana jest do rury, która łączy się z oddzielnym źródłem wody na zewnątrz budynku. Gdy ciepło aktywuje głowicę zraszacza, otwiera się zawór, umożliwiając wypływ wody pod ciśnieniem z systemu rur. Ważne jest, aby woda w instalacji tryskaczowej była pod ciśnieniem. Dzięki temu woda rozpyla się na zewnątrz w łuku, aby dokładniej zgasić ogień i zapobiec ponownemu zapłonowi.

Niejednokrotnie w filmach działanie instalacji tryskaczowych przedstawione jest w sposób wprowadzający w błąd który buduje powszechne przekonanie że wszystkie tryskacze w systemie są ze sobą powiązane, a kiedy jeden z nich jest wyzwalany przez ciepło, wszystkie się aktywują. Gdyby tak było, gaszenie pożaru niejednokrotnie wiązałoby się z zalaniem części pomieszczeń nieobjętych pożarem i straty z tym związane. Na szczęście głowice tryskaczowe działają indywidualnie. W większości przypadków pożary mogą zostać całkowicie wygaszone po aktywacji jednego lub dwóch tryskaczy. Pozwala to ograniczyć uszkodzenia spowodowane przez wodę do małego obszaru, na którym wybuchł pożar. Dodatkowo, ponieważ tryskacze przeciwpożarowe oblewają pożary około sześciokrotnie mniejszą ilością wody niż wąż pożarniczy, ich szybkie działanie jest w rzeczywistości mniej szkodliwe dla nieruchomości niż wizyta straży pożarnej.