ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.

Alfa-System > artykuły > Systemy przeciwpożarowe > ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.

ROP – co musisz wiedzieć o tego rodzaju ostrzegaczach? Poznaj specyfikację i praktyczne informacje.

Ręczny ostrzegacz pożarowy, powszechnie zwany ROP, to urządzenie do (jak sama nazwa wskazuje) ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej. Uruchomić go powinna osoba, która zauważyła pożar, bądź zagrożenie pożarowe. Jego włącznie przebiega dwuetapowo i polega na zbiciu lub odsunięciu szybki zabezpieczającej i naciśnięciu przycisku. Następnie urządzenie przekazuje informację o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej.

Budowa ręcznych ostrzegaczy pożarowych

ROP-y mają obudowę wykonaną z czerwonego tworzywa. Nieodłącznym elementem jest przezroczysta szybka, również wykonana z tworzywa sztucznego. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem ostrzegacza. Pozostałe elementy budowy ROP-a są zależne od wybranego modelu i typu ostrzegacza.

Rodzaje ROPów

Ręczne ostrzegacze pożarowe dzielimy między innymi ze względu na rodzaj/zasadę jego działania.

ROP typ A

Do pierwszego rodzaju ostrzegaczy zaliczamy ROP-y uruchamiane bezpośrednio, o działaniu pojedynczym. W tego typu ROP-ach przejście do stanu alarmowania następuje automatycznie po zbiciu lub przemieszczeniu szybki. Ważne jest, aby rozbicie szkiełka nie powodowało zranienia osoby włączającej alarm.

ROP typ B

ROP-y typu B są uruchamiane pośrednio, działają na zasadzie podwójnej. Są to ostrzegacze, w których przejście do stanu alarmowania wymaga, po zbiciu lub odsunięciu szybki, dodatkowego ręcznego wciśnięcia przycisku przez osobę alarmującą. Tak jak i w poprzednim przypadku, stłuczenie szkła osłaniającego nie powinno powodować zranienia użytkownika.

Gdzie montować ręczne ostrzegacze przeciwpożarowe?

Ręczne ostrzegacze pożarowe muszą być zamontowane na wysokości od 1,2 m do 1,6 m. Długość drogi do ROP-a nie powinna przekraczać 30 m. Ostrzegacze powinny być zamontowane przy każdym wyjściu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych na każdej kondygnacji. W przypadku zastosowania na tym samym obiekcie przycisków oddymiania na klatkach schodowych, przyciski ROP często instaluje się przy drzwiach wyjściowych na klatkę schodową.

ROPy muszą się również znaleźć na obszarach szczególnie zagrożonych pożarem, a także w pobliżu miejsc umieszczenia gaśnic i/lub hydrantów ściennych. W przypadku, gdy SSP jest podłączony do Jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ostrzegacz należy umieścić także w pobliżu centrali SSP.

Ręczne ostrzegacze pożarowe, to nieodłączny element systemów sygnalizacji pożarowej. Ich umiejscowienie jest zależne od wielu czynników. Dodatkowo ich rodzaj oraz umiejscowienie regulowane są przez normy budowlane. Dla bezpieczeństwa użytkowników obiektów ważne jest, żeby zostały zaprojektowane w sposób spełniający wszystkie wytyczne i był w pełni funkcjonującym elementem SSP. Nasz zespół specjalistów przygotuje dla Państwa kompletne rozwiązanie dotyczące Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Zapraszamy do kontaktu!