Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków

Alfa-System > artykuły > Inne > Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków

Pasywna ochrona przeciwpożarowa budynków

Wysokie budynki mają tę zaletę, że mogą pomieścić dużą liczbę osób. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ochronę przeciwpożarową tych budynków, biorąc pod uwagę fakt, że pożar może spowodować dużą liczbę ofiar i szkód, jeśli ewakuacja nie może zostać przeprowadzona prawidłowo w krótkim czasie.

Ewakuacja wieżowców to częsty problem do pokonania, dlatego bierna ochrona przeciwpożarowa będzie musiała być ściśle przestrzegana, aby umożliwić łatwą ewakuację i zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bierna ochrona przeciwpożarowa jest istotnym elementem każdej strategii bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Powinna stanowić integralną część konstrukcji budynku, aby chronić życie ludzi i ograniczać finansowe skutki szkód w budynkach i ich zawartości.

Jest to możliwe dzięki:

  • ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia i dymu poprzez umieszczenie ich w jednym obszarze, oddzielonym od pozostałych pomieszczeń,
  • ochronie dróg ewakuacyjnych przez zastosowanie niezbędnych środków,
  • ochronie konstrukcji budynku, a tym samym zapewnienie jej trwałości.

Po co stosuje się bierną ochronę przeciwpożarową

Pasywna ochrona przeciwpożarowa jest częścią konstrukcji budynku, dzięki czemu zapewnia zabezpieczenie ścian i podłóg, aby podzielić budynek na obszary o możliwym do zarządzania ryzyku – strefy. Obszary te mają na celu ograniczenie wzrostu i rozprzestrzeniania się ognia, umożliwiając mieszkańcom czy pracownikom ucieczkę i zapewniając ochronę strażakom. Taką ochronę zapewniają materiały, z których zbudowany jest budynek, lub dodaje się je do budynku w celu zwiększenia jego odporności ogniowej.

Odporność materiałów biernej ochrony na ogień

Większość produktów biernej ochrony przeciwpożarowej jest odporna na ogień. Odporność ogniowa to zdolność elementów konstrukcji, takich jak belki konstrukcyjne czy kolumny, ściany, podłogi lub drzwi, do „odporności na ogień” przez określony czas. Element spełniający funkcję ognioodporności działa na co najmniej jeden z trzech sposobów:

  • wykazuje odporność na zawalenie się konstrukcji budynku,
  • jest odporny na dym i przenikanie gorących gazów,
  • nie przewodzi ciepła – pełni funkcję izolacji.

Warto wspomnieć, że np. podłoga konstrukcyjna w budynku wielokondygnacyjnym wymaga spełnienia wszystkich trzech warunków. Ściana przedziału nienośnego będzie musiała zapewnić izolację i odporność na przenikanie dymu. Stalowa belka lub kolumna będą musiały zapewnić tylko stabilność strukturalną. Dzięki temu budynek będzie narażony w mniejszym stopniu na ryzyko zawalenia.

Materiały konstrukcyjne, a bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Część materiałów konstrukcyjnych ma swojego rodzaju naturalną odporność na ogień, a co za tym idzie, same z siebie są ochroną przeciwpożarową. Dobrym przykładem mogą być cegły, które tworząc ściany, stają się ognioochronne. Inne materiały, np. drewno użyte do budowy drewnianej podłogi może mieć niewielką wbudowaną ochronę przeciwpożarową. Sugerujemy zastosowanie dodatkowej ochrony, np. w postaci płyt ognioodpornych.

Nowoczesne budynki, jak i projektanci obiektów pożytku publicznego, starają się już na etapie projektowania, zapewnić jak najlepszą ochronę przeciwpożarową. Istnieje szereg warunków, które budynek musi spełniać, by został oddany do użytku. Jeśli szukasz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z Alfa-System – specjalistami, którzy od lat zajmują się wzmocnieniem ochrony przeciwpożarowej.