Oświetlenie awaryjne – gdzie i kiedy musi być zamontowane?

Alfa-System > artykuły > Systemy przeciwpożarowe > Oświetlenie awaryjne – gdzie i kiedy musi być zamontowane?

Oświetlenie awaryjne – gdzie i kiedy musi być zamontowane?

Oświetlenie awaryjne, to rodzaj oświetlenia działającego w sposób niezależny od głównego źródła zasilania. Umożliwia ono, w przypadku przerwy w dostawie prądu, bądź awarii podstawowego źródła zasilania, bezpieczne poruszanie się. Pomaga także w zapobieganiu wybuchom paniki, w chwili, gdy trzeba szybko ewakuować ludzi przebywających w zagrożonym budynku.

Normy i przepisy budowlane dotyczące oświetlenia awaryjnego

W dzisiejszym wpisie poruszymy głównie aspekt praktyczny, użytkowy oświetlenia awaryjnego. Szczegółowe rozwiązania znajdziecie Państwo, między innymi, w wymienionych poniżej przepisach techniczno-budowlanych:

  • norma PN-EN 1838:2013-11 „Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. Norma ta nie została jednakże przetłumaczona jeszcze na język polski. Zastąpiła dotychczas używaną normę PN-EN 1838:2005.
  • norma PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”.
  • norma PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.

Gdzie i kiedy powinny zostać elementy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego?

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego są jasno sprecyzowane przez ustawodawstwo. W większości przypadków miejsca oraz warunki montażu są podobne. Nie ważne, czy chodzi o oświetlenie awaryjne w przedszkolu, czy w dużej fabryce.

Oświetlenie awaryjne dzielimy na dwa rodzaje:

  • oświetlenie ewakuacyjne
  • oświetlenie zapasowe.

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne oświetla drogę ewakuacyjną. Ma również za zadanie oświetlenie strefy otwartej, a także oświetlenie strefy wysokiego ryzyka. W tych miejscach konieczna jest instalacja elementów oświetlenia awaryjnego. Powinno ono zostać zamontowane już na etapie budowy. W końcowej fazie budowy, na etapie odbiorów i przygotowania budynku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przeprowadzany jest także odbiór przez przedstawiciela Straży Pożarnej. Sprawdza on całą instalację przeciwpożarową, której częścią jest oświetlenie ewakuacyjne. W trakcie takiego przeglądu Inspektor sprawdza lampy oświetlenia awaryjnego, dokonuje pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdza, czy wszystkie wymagania są spełnione, przygotowuje protokół. Bez protokołu odbioru, potwierdzającego poprawność wykonania instalacji przeciwpożarowej, budynek nie uzyska pozwolenia na użytkowanie, tym samym nikt nie będzie mógł z niego skorzystać. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie oświetlenia awaryjnego i innych elementów instalacji pożarowej.

Oświetlenie zapasowe

Oświetlenie zapasowe znajduje zastosowanie w takich pomieszczeniach, które w momencie braku oświetlenia podstawowego, muszą zapewnić warunki do kontynuowania pracy danych czynności, lub konieczne jest ich bezpieczne zakończenie. Ważne jest także, aby ustalić odpowiedni czas, w którym oświetlenie zapasowe będzie działać. Powinno być ono dostosowane do warunków, jakie wynikają z wykonywanych prac i warunków, jakie występują w zagrożonym miejscu.

 

Wszystkie rodzaje opraw awaryjnych powinny posiadać aktualne Certyfikaty CNBOP

Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z 1991 roku, nr 81, poz. 351) środowisko, budynki i obiekty budowlane muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, które muszą podlegać stałej konserwacji oraz naprawom w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Ustawa stanowiąca o tym, że instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Niezwykle ważne jest, aby tak przeglądy i naprawa były wykonywane zgodnie z normami i prawami. Warto zatem, aby zajęli się tym specjaliści. Zapraszamy do kontaktu!