Okno oddymiające FSP

Alfa-System > artykuły > Okna przeciwpożarowe > Okno oddymiające FSP

Okno oddymiające FSP

Skonstruowanie okna oddymiającego jest wyjściem naprzeciw powstającym obecnie przepisom w Unii Europejskiej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków użyteczności publicznej, które weszły w życie w październiku 2006.

Przepisy te to zbiór dziesięciu norm o oznaczeniu EN 12101, w których są określone wymagania dotyczące stosowania klap oddymiających co do:

  • budowy,
  • sposobu otwierania,
  • rodzaju stosowanej klapy w zależności od rodzaju dachu.

Budowa okna

Najważniejszą cechą okna FSP, odróżniającą go od innych okien dachowych, jest umieszczenie zawiasów na dolnej jego krawędzi tak, że funkcjonowanie jego przypomina odwrócone okno klapowe.

Oprócz tego nieodłącznym elementem okna będzie napęd umożliwiający jego automatyczne otwarcie podczas pożaru. Fakro oferuje dwa systemy napędu:

  • SHVE (rys. 2) – dwa siłowniki elektryczne otwierają okno poprzez sygnał podany z centralki sterującej systemu oddymiania aktywowanej z kolei przez czujkę dymu,
  • SHVG (rys. 1) – sprężyny gazowe otwierają okno po zadziałaniu zamka elektromagnetycznego uruchamianego z centralki po wciśnięciu przycisku alarmowego.

Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej posiadają specjalny uchwyt zabezpieczający. W oknie jest stosowany standardowy zestaw szybowy 4F-16-4T z argonem.

 

Zalety

Najistotniejszą, z punktu widzenia normy 12101-2, zaletą takiej konstrukcji okna oddymiajacego jest to, że skrzydło chroni otwór oddymiający od negatywnego wpływu wiatru podczas działania systemu (kiedy okno jest otwarte). w przeciwieństwie do standardowego okna klapowego.

Zastosowanie siłowników elektrycznych w oknie oddymiającym daje dodatkowo możliwość wentylacji codziennej pomieszczeń, w których jest zamontowane.

Montaż

Montaż przewidziany jest przez ekipę dwuosobową. Uchwyty (służące do ręcznego zamykania okna w systemie SHVG) ułatwiają przenoszenie skrzydła podczas montażu okna. Okno jest przystosowane do montażu na łatach na jednej głębokości montażu. Kątowniki montażowe są już przymocowane do ościeżnicy. Kołnierz do okna FSP jest dostępny dla trzech zakresów wysokości profilu pokrycia dachowego.

Obydwa systemy zapewniają maksymalny kąt otwarcia okna do 75°, co daje wysoką wartość powierzchni czynnej oddymiania. Kąt otwarcia jest regulowany w zależności od pochylenia połaci dachowej. Norma 12101-2 określa minimalną powierzchnię geometryczną otworu oddymiającego, która wynosi 1 m2. To wymaganie spełniają następujące rozmiary okien oddymiających z oferty Fakro: 10 (114×118 cm), 11 (114×140 cm), 12 (134×98 cm).

Dla poprawienia skuteczności sytemu oddymiającego, okna te zaleca się montować po obydwu stronach dachu i otwierać to, które w danym momencie znajduje sie po stronie zawietrznej tak aby wywołać dodatkowe ssanie wiatru.

Zakres stosowania

Okno oddymiające FSP najczęściej jest stosowane w klatkach schodowych budynków z pochyleniem połaci dachowej powyżej 20°. Zakres stosowania okna oddymiającego w zależności od pochylenia pokrycia dachowego mieści się w granicach 20-60°.

M. Hajduga
FAKRO
Źródło: http://swiat-szkla.pl