Klapy oddymiające – co to jest?

Alfa-System > faq > Klapy oddymiające – co to jest?

KLAPY ODDYMIAJĄCE – CO TO JEST ?

Klapy oddymiające to wyroby, służące do usuwania spalin oraz niedopuszczania do zadymienia dróg ewakuacyjnych.  Klapy oddymiające mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, poprzez usuwanie dymu, czyli zjawiska towarzyszącego najczęściej początkowym stadiom zjawiska pożarowego.

KLAPY ODDYMIAJĄCE – JAK DZIAŁAJĄ ?

Klapy oddymiające są elementem składowym Systemu oddymiania. Uruchamianie ich odbywa się ręcznie – za pomocą przycisków oddymiania lub automatycznie – przez czujki dymu. Dobór poszczególnych elementów składowych ustala się na etapie wykonywania projektu.

RODZAJE KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Klapy oddymiające występują jako pneumatyczne i elektryczne.

Klapy pneumatyczne mogą być uruchamiane za pomocą topika i naboju wyzwalającego, który uruchamia klapę po przekroczeniu ustalonej temperatury granicznej lub gradientu temperatury (przyrostu w czasie). W systemach z centralą układu pneumatyki, do uruchamiania ręcznego stosuje się dodatkowo przyciski oddymiające. Naciśnięcie przycisku powoduje podanie sygnału do centrali oddymiania, co skutkuje zadziałaniem iglicy uruchamiającej nabój, z którego wyzwalany jest gaz pod ciśnieniem, wypełniający w krótkim czasie układ rurek pneumatycznych, wzrost ciśnienia w nim i automatyczne zadziałanie siłowników pneumatycznych, zabudowanych w klapach dymowych.

Systemy pneumatyczne są stosowane w większych obiektach, halach produkcyjnych, magazynowych. Nie powinno się ich stosować do zabezpieczania klatek schodowych.

Klapy elektryczne są stosowane głównie do oddymiania klatek schodowych (wydzielonych najczęściej jako odrębne strefy pożarowe). Są bardzo wygodne w użyciu, ponieważ możemy elektrycznie zrealizować zarówno otwarcie, jak i zamknięcie tych klap, a także, wykorzystać je jako elementy służące do przewietrzania klatek schodowych (przy zastosowaniu automatyki pogodowej – zamykanie klap podczas deszczu lub silnego wiatru).

Elektryczne systemy oddymiania często powiązane są bezpośrednio z systemami SSP, zabudowanymi na obiekcie. Pozwala to na uruchamianie centrali oddymiania za pomocą centrali SSP oraz zbieranie przez system SSP informacji o stanie centrali – systemu oddymiania.

JAK DOBIERA SIĘ KLAPY ODYMIAJĄCE

Klapy i okna oddymiające dobiera się na podstawie analizy obiektu oraz obliczeń, jakie wykonuje się w celu wyznaczenia tzw. czynnej powierzchni oddymiania, Jest to podstawowy parametr mający bezpośredni wpływ na dobór okien i klap oddymiających.

Zarówno okna i klapy oddymiające muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Każde okno – klapa oddymiająca ma konkretnie określoną wartość powierzchni czynnej oddymiania, która nie może być mniejsza od obliczonej (określanej) dla danego obiektu.

OKNA NAPOWIETRZAJĄCE – CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY ?

W systemach oddymiania, dla zapewnienia właściwego przepływu grawitacyjnego dymu, niezbędne jest dostarczenie w możliwie najniższym miejscu zabezpieczanej przestrzeni, wystarczającej ilości powietrza napowietrzającego, którego zadaniem jest wymuszenie pionowego ruchu powietrza – na zasadzie działania komina. Spaliny mają z reguły podwyższoną temperaturę i zbierają się w górnej części przestrzeni. Ta właściwość ułatwia grawitacyjne usuwanie dymu poprzez odpowiednio dobrane otwory zarówno oddymiające jak i napowietrzające.